ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДІВ В АГРОЦЕНОЗАХ ІЗ ЛЮЦЕРНОЮ

Лідія Климівна Антипова, Катерина Олександрівна Ткаченко

Анотація


Висвітлено результати досліджень впливу гербіцидів на продуктивність люцерни насіннєвого призначення при вирощуванні її на чорноземах південних Степу України на незрошуваних землях. Доведено, що усунення конкуренції за основні фактори життя шляхом зменшення негативного впливу бур’янів на люцерну сприяє підвищенню її насіннєвої продуктивності на 92-135 %.

Ключові слова


люцерна на насіння; погодні умови; бур’яни; взаємодія рослин; гербіциди; технічна та економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Черенков А. В. Кормова та насіннєва продуктивність покривних і безпокривних посівів люцерни / А. В. Черенков,

О. О. Андрієнко // Корми і кормо виробництво : міжвуз. наук. зб. – Вінниця : Тезис, 2003. – № 50. – С. 27–33.

Бабич А. О. Кормові і лікарські рослини в XX–XXI століттях / А. О. Бабич. – Київ, «Аграрна наука»,1996. – 822 с.

Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України : [монографія] / Л. К. Антипова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 227 с.

Голобородько С. П. Люцерна : научно-методическое издание / С. П. Голобородько, В. С. Снеговой, В. Г. Сахно. – Херсон : Айлант, – 2007. – 328 с.

Жаринов В. И. Люцерна / В. И. Жаринов, В. С. Клюй. – К. : Урожай, 1983. – 240 с.

Єрмакова Л. Люцерна – ваш вдалий вибір / Л. Єрмакова, Р. Іванівська // Пропозиція. – 2003. – № 8/9. – С. 42–43.

Кутузов Г. П. Система мер борьбы с сорной растительностью при интенсивных технологиях возделывания кормовых культур / [Г. П. Кутузов, Н. Ю. Красавина, Л. А. Трузина и др.] // Интенсивные технологии возделывания кормовых культур: Теория и практика. – М. : ВО «Агропромиздат», 1990. – С. 37.

Методики випробування і застосування пестицидів // [С. О. Трибель, Д. Д. Сігарьова, М. П. Секун та ін.] ; за ред.

проф. С. О. Трибеля. – К. : Світ. – 2001. – 448 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М. : Агро-промиздат, 1985. – 351 с.

Методика проведення дослідів по кормовиробництву / за ред. А. О. Бабича. – Вінниця, 1994. – 87 с.

Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів : монографія / В. О. Ушкаренко, В. Л. Нікішенко, С. П. Голобородько, С. В. Коковіхін. – Херсон : Айлант, 2008. – 372 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.