ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДІВ В АГРОЦЕНОЗАХ ІЗ ЛЮЦЕРНОЮ

Автор(и)

  • Лідія Климівна Антипова Миколаївський державний аграрний університет, Ukraine
  • Катерина Олександрівна Ткаченко Миколаївський державний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

люцерна на насіння, погодні умови, бур’яни, взаємодія рослин, гербіциди, технічна та економічна ефективність

Анотація

Висвітлено результати досліджень впливу гербіцидів на продуктивність люцерни насіннєвого призначення при вирощуванні її на чорноземах південних Степу України на незрошуваних землях. Доведено, що усунення конкуренції за основні фактори життя шляхом зменшення негативного впливу бур’янів на люцерну сприяє підвищенню її насіннєвої продуктивності на 92-135 %.

Біографії авторів

Лідія Климівна Антипова, Миколаївський державний аграрний університет

доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва

 

Катерина Олександрівна Ткаченко, Миколаївський державний аграрний університет

студентка V курсу агрономічного  факультету

Посилання

Черенков А. В. Кормова та насіннєва продуктивність покривних і безпокривних посівів люцерни / А. В. Черенков,

О. О. Андрієнко // Корми і кормо виробництво : міжвуз. наук. зб. – Вінниця : Тезис, 2003. – № 50. – С. 27–33.

Бабич А. О. Кормові і лікарські рослини в XX–XXI століттях / А. О. Бабич. – Київ, «Аграрна наука»,1996. – 822 с.

Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України : [монографія] / Л. К. Антипова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 227 с.

Голобородько С. П. Люцерна : научно-методическое издание / С. П. Голобородько, В. С. Снеговой, В. Г. Сахно. – Херсон : Айлант, – 2007. – 328 с.

Жаринов В. И. Люцерна / В. И. Жаринов, В. С. Клюй. – К. : Урожай, 1983. – 240 с.

Єрмакова Л. Люцерна – ваш вдалий вибір / Л. Єрмакова, Р. Іванівська // Пропозиція. – 2003. – № 8/9. – С. 42–43.

Кутузов Г. П. Система мер борьбы с сорной растительностью при интенсивных технологиях возделывания кормовых культур / [Г. П. Кутузов, Н. Ю. Красавина, Л. А. Трузина и др.] // Интенсивные технологии возделывания кормовых культур: Теория и практика. – М. : ВО «Агропромиздат», 1990. – С. 37.

Методики випробування і застосування пестицидів // [С. О. Трибель, Д. Д. Сігарьова, М. П. Секун та ін.] ; за ред.

проф. С. О. Трибеля. – К. : Світ. – 2001. – 448 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М. : Агро-промиздат, 1985. – 351 с.

Методика проведення дослідів по кормовиробництву / за ред. А. О. Бабича. – Вінниця, 1994. – 87 с.

Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів : монографія / В. О. Ушкаренко, В. Л. Нікішенко, С. П. Голобородько, С. В. Коковіхін. – Херсон : Айлант, 2008. – 372 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН