Том 150, № 138 (2011)

Зміст

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ПРОСТОРОВЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ У СТРУКТУРНО-ІЄРАРХІЧНІЙ СХЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Валерій Володимирович Добровольський

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДІВ В АГРОЦЕНОЗАХ ІЗ ЛЮЦЕРНОЮ PDF
Лідія Климівна Антипова, Катерина Олександрівна Ткаченко
СТРУКТУРА РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ І ГУСТОТИ РОСЛИН PDF
Антоніна Вікторівна Дробітько, Наталія Володимирівна Нікончук
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АГРОТЕХНІКИ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ PDF
В. О. Захарова, В. Т. Хілько
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ РОСЛИН ВІВСА ПІД ВПЛИВОМ ДОБРИВ PDF
Тетяна Володимирівна Качанова
ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРГУВАННЯ ХАЗМОГАМІЇ ТА КЛЕЙСТОГАМІЇ В РІЧНОМУ ТА ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛАХ РОЗВИТКУ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ FRAILEA BRITTON & ROSE (CACTACEAE) В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ PDF
Андрій Юрійович Нєпєін
НАРОСТАННЯ НАДЗЕМНОЇ МАСИ ТА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБРИВ PDF
Валентина Василівна Гамаюнова, Віталій Ігоревич Шевель
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦЬ TRITICUM DURUM ТА TRITICUM АEISTIUM ОЗИМИХ ФОРМ У РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Олег Анатолійович Коваленко, Маргарита Михайлівна Корхова
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ТА ВИТРАТИ НА ДОСУШУВАННЯ ЗЕРНА В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Василь Анатолійович Шинкарук, Олег Анатолійович Коваленко, В. М. Романенко
СОРИЗ – КУЛЬТУРА ВИСОКИХ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Галина Тимофіївна Федорович
ДИНАМІКА ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Леся Володимирівна Олійник

ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН

ПОПУЛЯЦІЙНІ ЦИКЛИ ШКІДНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР PDF
Андрій Васильович Дудник
ЕНТОМОЛОГІЧНЕ БІОРІЗНОМАНІТТЯ КОМАХ-ГЕРПЕТОБІОНТІВ АГРОЛАНДШАФТІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Микола Миколайович Лісовий, Володимир Миколайович Чайка, Наталія Георгіївна Бялковська

РОДЮЧІСТЬ І САНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ

МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ПІСЛЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ПРИ ВИКОРИСТАННІ БІОДЕСТРУКТОРА СТЕРНІ PDF
Валентина Василівна Гамаюнова, Олег Анатолійович Коваленко, Антоніна Вікторівна Панфілова, Владислав Вікторович Болоховський
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ IX ТУРУ АГРОХІМІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ PDF
Тетяна Миколаївна Чорна, Ганна Анатоліївна Макарова, Костянтин Миколайович Кравченко, Наталія Анатоліївна Ганцевська
ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ПІВДЕННОГО ТА СУХОГО СТЕПУ PDF
Сергій Григорович Чорний, Світлана Миколаївна Оглобліна
ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДОЩУВАЛЬНИХ МАШИН НА СТРУКТУРУ ҐРУНТУ PDF
Сергій Григорович Чорний, Олег Валерійович Пилипенко

ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ

ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ НАФТОПРОДУКТАМИ PDF
Жанна Федорівна Соловйова, Ганна Володимирівна Нєпєіна

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗАОЩАДЖЕННЯ

ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ В АПК УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ PDF
Наум Харитонович Грабак
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ЛЮЦЕРНИ В СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Лідія Климівна Антипова, Наталія Вікторівна Цуркан

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ТА ЗМІСТ КУРСУ «ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ PDF
Олена Петрівна Мітрясова

ЕКОЛОГІЯ І ДЕМОГРАФІЯ

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОСТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Аркадій Федорович Кисельов, Віктор Олексійович Зюзін, Геннадій Васильович Грищенко, Анатолій Олександрович Руденко