ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ЛЮЦЕРНИ В СТЕПУ УКРАЇНИ

Лідія Климівна Антипова, Наталія Вікторівна Цуркан

Анотація


У статті наведено результати енергетичної оцінки технологій вирощування люцерни на насіння за різних укосів. У середньому за три роки досліджень найбільшу врожайність отримано за проміжного укосу на насіння. За цього ж укосу коефіцієнт енергетичної ефективності найвищий, до того ж зменшуються витрати трудових ресурсів на 1 ц кондиційного насіння порівняно з першим та другим укосами.

Ключові слова


люцерна; насіння; укоси; урожайність; енергетична ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Лымарь А. О. Экологические основы систем орошаемого земледелия / А. О. Лымарь. – К., «Аграрная наука», 1997. – 400 с.

Станков Н. З. Корневая система полевых культур / Станков Н. З. – М. : Колос, 1964. – 280 с.

Антипова Л. К. Формирование корневой системы семенной люцерны в зависимости от обработки почвы / Л. К Антипова // Аграрная наука. – М., 1999. – № 11. – С. 4–5.

Чмирь С. М. Зміни у структурі посівних площ в Україні / С. М. Чмирь // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 6. – С. 70–72.

Пабат В. Резерви нарощування виробництва продукції тваринництва у ринкових умовах / В. Пабат // Тваринництво України. – 2006. – № 1. – С. 2–4.

Типові норми продуктивності і витрат палива на збиранні сільськогосподарських культур / [В. В. Вітвицький, І. М. Демчак, В. С. Пивовар та ін.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 544 с.

Типові норми продуктивності і витрат палива на сівбі, садінні та догляді за посівами / [В. В. Вітвицький, І. М. Демчак, В. С. Пивовар та ін.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 544 с.

Типові норми продуктивності машин і витрат палива на передпосівному обробітку ґрунту. – К. : НДІ

«Украгропромпродуктивність», 2005. – 672 с.

Медведовський О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві / О. К. Медведовський,

П. І. Іваненко. – К. : Урожай, 1988. – 204 с.

Переправо Н. И. Методические вопросы энергетической оценки технологий производства семян многолетних трав /

Н. И. Переправо, В. Н. Мершевая // Селекция и семеноводство. – М. : Агропромиздат, 1995. – № 3. – С. 37–40.

Переправо Н. И. Энергетическая оценка технологий производства семян многолетних трав / Н. И. Переправо, В. Н. Мершевая // Селекция и семеноводство. – М. : ВО «Агропромиздат», 1994. – № 1. – С. 61–64.

Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів : [монографія] / В. О. Ушкаренко, В. Л. Нікішенко, С. П. Голобородько, В. Коковіхін. – Херсон : Айлант, 2008. – 372 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.