ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ПІВДЕННОГО ТА СУХОГО СТЕПУ

Сергій Григорович Чорний, Світлана Миколаївна Оглобліна

Анотація


Викладено основні результати досліджень щодо впливу різних факторів на протидефляційну властивість чорноземів південних та темно-каштанових ґрунтів.

Ключові слова


ґрунт; вітрова ерозія (дефляція); протидефляційні властивості ґрунту; основний обробіток ґрунту

Повний текст:

PDF

Посилання


Долгилевич М. И. Пыльные бури и гролесомелиоративные мероприятия / М. И. Долгилевич. – М. : Колос, 1978. – 234 с.

Прогноз проявления ветровой ерозии в степной зоне Украинской ССР / Моженко Г. А., Зуза А. Г., Тимченко Д. О. / Вестник с.-х. науки, 1987. – № 4. – С. 49–54.

Письменний О. В. Вплив властивостей чорноземних та каштанових ґрунтів Степу України на їх протидефляційну стійкість / О. В. Письменний // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2008. – Вип. 3(46). – Т. 2. – С. 179–184.

Письменний О. В. Класифікація за вітростійкістю ґрунтів Степу України / О. В. Письменний // Вісник аграрної науки

Причорномор’я. – Миколаїв, 2009. - Вип. 3(50). – С. 143–148.

Хотиненко О. М. Протидефляційна стійкість поверхонь агроландшафтів Південного Степу України / О. М. Хотиненко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 7. – С. 78–80.

Чорний С. Г. Вплив погодних умов на протидефляційну стійкість чорнозему південного / Чорний С. Г., Хотиненко О. М. // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. пр. – Вип. 257 : Біологія. – Чернівці : «Рута». – 2005. – С. 225–231.

Chepil W. S. The physics of wind erosion and its control / W. S. Chepil // Adv. in Agronomy. – 1963. – № 15, pp. 211–302.

Wind Erosion // National Agronomy Manual. – Part 502. USDA. NRCS. – 2002. – 227 p.