ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДОЩУВАЛЬНИХ МАШИН НА СТРУКТУРУ ҐРУНТУ

Автор(и)

  • Сергій Григорович Чорний Миколаївський державний аграрний університет, Ukraine
  • Олег Валерійович Пилипенко Миколаївський державний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

зрошення, дощувальні машини, енергетичні характеристики, інтенсивність, потужність, структура ґрунту

Анотація

У статті наведено результати досліджень впливу енергетичних параметрів штучного дощу різних дощувальних машин на структуру ґрунту. Визначено, що під дією дощу здійснюється руйнування агрономічно цінних фракцій та погіршується вітростійкість.

Біографії авторів

Сергій Григорович Чорний, Миколаївський державний аграрний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії

Олег Валерійович Пилипенко, Миколаївський державний аграрний університет

аспірант кафедри ґрунтознавства та агрохімії

Посилання

Екологічна безпека зрошення дощувальними машинами / Гринь Ю. І., Штангей А. І., Рева О. А. // Меліорація і водне

господарство. – 2008. – Вип. 96. – С. 170–180.

Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты / Светличный А. А., Черный С. Г., Швебс Г. И. – Суми : Університетська книга, 2004. – 415 с.

Чорний С. Г. Ерозійно-небезпечні землі і особливості прояву ерозійних процесів на зрошуваних землях / С. Г. Чорний // Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель. – К. : Аграрна наука, 2009. с. 188–193.

Чорний С. Г. Вітростійкість ґрунтового покрову Степу України / С. Г. Чорний, О. В. Письменний // Вісник ХНАУ. – 2008. – № 2. – С. 147–150.

Вітростійкість ґрунтів у степових агроландшафтах України залежно від їх властивостей та погодних умов зимового періоду / Чорний С. Г., Письменний О. М., Хотиненко О. М. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – Вип. 4(47). – С. 150–160.

Швебс Г. И. Формирование водной эрозии, стока наносов и их оценка / Г. И. Швебс. – Л. : Гидрометеоиздат, 1974. – 183 с.

Шеин Е. В. Курс физики почв : [учебник] / Е. В. Шеин. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 432 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ І САНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ