ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДОЩУВАЛЬНИХ МАШИН НА СТРУКТУРУ ҐРУНТУ

Сергій Григорович Чорний, Олег Валерійович Пилипенко

Анотація


У статті наведено результати досліджень впливу енергетичних параметрів штучного дощу різних дощувальних машин на структуру ґрунту. Визначено, що під дією дощу здійснюється руйнування агрономічно цінних фракцій та погіршується вітростійкість.

Ключові слова


зрошення; дощувальні машини; енергетичні характеристики; інтенсивність; потужність; структура ґрунту

Повний текст:

PDF

Посилання


Екологічна безпека зрошення дощувальними машинами / Гринь Ю. І., Штангей А. І., Рева О. А. // Меліорація і водне

господарство. – 2008. – Вип. 96. – С. 170–180.

Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты / Светличный А. А., Черный С. Г., Швебс Г. И. – Суми : Університетська книга, 2004. – 415 с.

Чорний С. Г. Ерозійно-небезпечні землі і особливості прояву ерозійних процесів на зрошуваних землях / С. Г. Чорний // Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель. – К. : Аграрна наука, 2009. с. 188–193.

Чорний С. Г. Вітростійкість ґрунтового покрову Степу України / С. Г. Чорний, О. В. Письменний // Вісник ХНАУ. – 2008. – № 2. – С. 147–150.

Вітростійкість ґрунтів у степових агроландшафтах України залежно від їх властивостей та погодних умов зимового періоду / Чорний С. Г., Письменний О. М., Хотиненко О. М. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – Вип. 4(47). – С. 150–160.

Швебс Г. И. Формирование водной эрозии, стока наносов и их оценка / Г. И. Швебс. – Л. : Гидрометеоиздат, 1974. – 183 с.

Шеин Е. В. Курс физики почв : [учебник] / Е. В. Шеин. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 432 с.