ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ IX ТУРУ АГРОХІМІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Тетяна Миколаївна Чорна, Ганна Анатоліївна Макарова, Костянтин Миколайович Кравченко, Наталія Анатоліївна Ганцевська

Анотація


Наведено основні результати IX туру агрохімічної паспортизації земель Миколаївщини. Представлено тематичні картосхеми просторового розподілу у ґрунтах середньозваженого вмісту гумусу, рухомого фосфору та обмінного калію. Відмічено тенденцію до зниження родючості ґрунтів регіону.

Ключові слова


ґрунт; агрохімічна паспортизація; дегуміфікація; вміст рухомих фосфатів; вміст обмінного калію

Повний текст:

PDF

Посилання


Ґрунти Миколаївської області. – Одеса : Маяк, 1968. – 60 с.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення : [за ред. С. М. Рижука, М. В. Лісового, Д. М. Бенцаровського]. – К., 2003. – 64 с.

Чорний С. Г. Деякі результати ГІС-реалізації поточного моніторингу гумусового стану ґрунтів Миколаївської області : матеріали 2-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Географічні інформаційні системи в аграрних університетах» (Херсон, 21-22 травня 2007 р.) / М-во аграр. політики, ХДАУ. – Херсон : 2007. – С. 24–30.

Параметри гумусного стану ґрунтів / Чесняк Г. Я., Бацула О. О., Дерев’янко Р. Г. // Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті. – К. : Урожай, 1987. – С. 77–91.

Просторова інтерпретація даних моніторингу вмісту поживних речовин в ґрунтах Миколаївщини / [Чорний С. Г., Макарова Г. А., Любарцев В. М, Чорна Т. М.] // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – Вип. 3 (46). – С. 266–273.

Носко Б. С. Антропогенна еволюція чорноземів / Б. С. Носко. – Харків : Вид-во «13 типографія», 2006. – 239 с.

Макарова Г. А. Багаторічна динаміка і просторові аспекти забезпеченості ґрунтів Миколаївської області калієм / Макарова Г. А., Чорна Т. М., Чорний С. Г. // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. пр. – Херсон, ПП Вишемірський, 2009. – С. 260–264.