ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ IX ТУРУ АГРОХІМІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Миколаївна Чорна Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine
  • Ганна Анатоліївна Макарова Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine
  • Костянтин Миколайович Кравченко Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine
  • Наталія Анатоліївна Ганцевська Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine

Ключові слова:

ґрунт, агрохімічна паспортизація, дегуміфікація, вміст рухомих фосфатів, вміст обмінного калію

Анотація

Наведено основні результати IX туру агрохімічної паспортизації земель Миколаївщини. Представлено тематичні картосхеми просторового розподілу у ґрунтах середньозваженого вмісту гумусу, рухомого фосфору та обмінного калію. Відмічено тенденцію до зниження родючості ґрунтів регіону.

Біографії авторів

Тетяна Миколаївна Чорна, Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

завідуюча відділу агрохімічної паспортизації
та ґрунтово-агрохімічних досліджень

Ганна Анатоліївна Макарова, Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

директор

Костянтин Миколайович Кравченко, Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

головний інженер-ґрунтознавець

Наталія Анатоліївна Ганцевська, Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

завідуюча лабораторії ґрунтово-агрохімічних досліджень

Посилання

Ґрунти Миколаївської області. – Одеса : Маяк, 1968. – 60 с.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення : [за ред. С. М. Рижука, М. В. Лісового, Д. М. Бенцаровського]. – К., 2003. – 64 с.

Чорний С. Г. Деякі результати ГІС-реалізації поточного моніторингу гумусового стану ґрунтів Миколаївської області : матеріали 2-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Географічні інформаційні системи в аграрних університетах» (Херсон, 21-22 травня 2007 р.) / М-во аграр. політики, ХДАУ. – Херсон : 2007. – С. 24–30.

Параметри гумусного стану ґрунтів / Чесняк Г. Я., Бацула О. О., Дерев’янко Р. Г. // Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті. – К. : Урожай, 1987. – С. 77–91.

Просторова інтерпретація даних моніторингу вмісту поживних речовин в ґрунтах Миколаївщини / [Чорний С. Г., Макарова Г. А., Любарцев В. М, Чорна Т. М.] // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – Вип. 3 (46). – С. 266–273.

Носко Б. С. Антропогенна еволюція чорноземів / Б. С. Носко. – Харків : Вид-во «13 типографія», 2006. – 239 с.

Макарова Г. А. Багаторічна динаміка і просторові аспекти забезпеченості ґрунтів Миколаївської області калієм / Макарова Г. А., Чорна Т. М., Чорний С. Г. // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. пр. – Херсон, ПП Вишемірський, 2009. – С. 260–264.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ І САНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ