НАРОСТАННЯ НАДЗЕМНОЇ МАСИ ТА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБРИВ

Валентина Василівна Гамаюнова, Віталій Ігоревич Шевель

Анотація


У статті наведено результати досліджень наростання надземної маси та урожайності зерна проса залежно від добрив та сортових особливостей.

Ключові слова


сорта проса; минеральные удобрения; надземная масса растений; урожайность; расчетная доза удобрений

Повний текст:

PDF

Посилання


Любчич О. Г. Формування врожайності проса залежно від умов азотного живлення / О. Г. Любчич // Інноваційні напрямки

наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва. Тези 3-ї Міжнародної наукової конференції, Інститут рослинництва

ім. В. Я. Юр’єва, 20-22 червня 2006 р. – Харків, – 2006. – С. 1631–64.

Гамаюнова В. В. (співавтор). Система удобрення сільськогосподарських культур / В. В. Гамаюнова // «Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України». – К., «Аграрна наука», 2004. – С. 147–172.

Драган М. І. Ефективність мінеральних добрив і дефекату під просо на дерново-підзолистому ґрунті / Драган М. І., Пищолка П. І.,

Любчич О. Г. // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». – К. : ЕКМО, 2007. – Вип. 1. – С. 101–108.

Пустова З. Врожайність та якість зерна проса при весняних та літніх строках сівби / З. Пустова // Вісник Львівського державного аграрного університету. – Львів. – 2003. – С. 369–372.

Гамаюнова В. В. Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения / В. В. Гамаюнова,

И. Д. Филипьев / Вісник аграрної науки, 1997. – № 5. – С. 15–19.