ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ В АПК УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Автор(и)

  • Наум Харитонович Грабак Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

агропромисловий комплекс, енергозаощадження, енерговитрати, коефіцієнт енергетичної ефективності, енергетичний потенціал, бал енергетичної ефективності використання ресурсів

Анотація

У статті порушено питання про теоретичні основи заощадження і використання енергії в АПК України, методичні засади оцінки ефективності використання та збереження енергії в сільському господарстві, показано окремі приклади заощадження енерговитрат, даються пропозиції щодо вдосконалення використання та збереження енергії в АПК України.

Біографія автора

Наум Харитонович Грабак, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екології та природокористування

Посилання

Прогресивні системи обробітку ґрунту / Гордієнко В. П., Масієнко А. М., Грабак Н. Х. – Сімферополь, 1998. – 260 с.

Грабак Н. Х. и др. Почвоохранное земледелие на склонах / Н. Х. Грабак и др. – К. : «Урожай», 1988. – 312 с.

Грабак Н. Х. Оптимізація окремих елементів агротехніки просапних культур в ґрунтозахисному землеробстві / Н. Х. Грабак // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. 12. – Миколаїв, 2003. – С. 99–103.

Основи ведення сільського господарства та охорона земель : навчальний посібник. – 2-ге видання. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 496 с.

Мінімізація обробітку ґрунтів України / Медвєдєв В. В., Грабак Н. Х. та ін. – Харків, 2004. – 86 с.

Сизонова І. В. Енергетичний аналіз як передумова енергозбереження в сільському господарстві / І. В. Сизонова // Вісник ХНАУ. Серія: економіка АПК і природокористування. – 2004. – № 2. – С. 210–214.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗАОЩАДЖЕННЯ