ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ТА ЗМІСТ КУРСУ «ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ

Автор(и)

  • Олена Петрівна Мітрясова Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

хімічна екологія, студенти екологічних спеціальностей

Анотація

У статті визначені деякі проблеми термінології дисциплін, що пов’язані із вивченням хімічних перетворень у довкіллі. На основі того, що немає остаточного означення кола проблем хімічної екології, здійснена спроба систематизувати та дати чітке означення низки термінів (хімічна екологія, екологічна біохімія, екологічна хімія, геохімічна екологія). Подано структуру, принципи побудови і зміст інтегрованого спецкурсу хіміко-екологічного напряму.

Біографія автора

Олена Петрівна Мітрясова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та природокористування

Посилання

Богдановский Г. А. Химическая экология : [учебное пособие] / Г. А. Богдановский. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 237 с.

Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь / И. И. Дедю. – Кишинев : Гл. ред. МСЭ, 1989. – 408.

Ковальский В. В. Геохимическая екологія / В. В. Ковальский. – М. : Знание, 1973. – 64 с.

Куратова Е. В. Понятийный аппарат химической экологии / Е. В. Куратова, В. В. Сорокин // Химия в шк. – 1995. – № 4. – С. 26–32.

Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. – М. : Мысль, 1990. – 637 с.

Скурлатов Ю. И. Введение в экологическую химию / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука, А. Мизити. – М. : Высшая шк., 1994. – 400 с.

Фелленберг Г. Загрязнение природной среды: Введение в экологическую химию / Гюнтер Фелленберг ; [пер. с нем. А. В. Очкина]. – М. : Мир, 1997 – 232 с.

Экологическая химия / [Корте Ф., Бахадир М., Клайн В. и др.] ; под ред. Фридгельма Корте ; пер. с нем. В. В. Соболя. – М. : Мир, 1997 . – 396 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА