ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Валерій Володимирович Добровольський Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

екологія, сталий розвиток, система наук, екологічна характеристика, піраміда наук, теоретичні основи екології, ноосферологія, біосферні закони, колообіги речовин, біогеохімія

Анотація

У статті розглянуто питання щодо назви, місця в системі наук і методології теорії сталого розвитку. Обґрунтувано необхідність відкриття галузі досліджень «Екологічні науки».

Біографія автора

Валерій Володимирович Добровольський, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та природокористування

Посилання

Бандур С. І. Соціальна екологія трудової діяльності: сучасні проблеми і шляхи вирішення / С. І. Бандур, В. І. Дудник // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 151–156.

Голубець М. А. Саморегуляційні механізми в живих системах біосфери / М. А. Голубець // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 22–37.

Голубець М. А. Екосистемологія / М. А. Голубець. – Львів, 2000. – 316 с.

Давиденко Н. М. Актуальные вопросы геоэкологии / Н. М. Давиденко. – М. : ГЕОС, 2003. – 428 с.

Добровольський В. В. Основи теорії екологічних систем / В. В. Добровольський. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 270 с.

Добровольський В. В. Просторове представлення зв’язків у структурно-ієрархічній схемі екологічної системи / В. В. Добровольський // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 150. Вип. 138. Екологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011.

Дорогунцов С. І. Вступне слово / С. І. Дорогунцов, А. П. Травлєєв // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 4.

Емшанов Д. Г. Пограничность, амфиценотические явления в лесных экосистемах и очередные задачи их изучения / Д. Г. Емшанов // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 99–108.

Карпачевский Л. О. Проблемы экологического почвоведения / Л. О. Карпачевский // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 48–55

Моисеев Н. Н. Пути к созиданию / Н. Н. Моисеев. – М. : Республика, 1992. – 255 с.

Мунин П. И. Теория устойчивого развития / П. И. Мунин. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 312 с.

Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття». – К. : Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Реймерс Н. Ф. Азбука природы / Н. Ф. Реймерс. – М. : «Знание», 1980. – 208 с.

Ситник К. М. Значення біосферно-ноосферних ідей В. І. Вернадського для екологічної стратегії збереження ресурсів біосфери та оптимізації життєвого середовища / К. М. Ситник, С. М. Стойко // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 5–11.

Некоторые аспекты пространственной организации сообществ и популяций растений / Царик И. В., Жиляев Г. Г., Малиновский К. А. // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 91–98.

Чернышенко С. В. Термин «информация» и математическое описание информационных процессов екологических систем / С. В. Чернышенко // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 137–150.

Шеляг-Сосонко Ю. Р. Основи охорони лісів у державних заказниках / Ю. Р. Шеляг-Сосонко, П. М. Устименко // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 120–127.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ