ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Валерій Володимирович Добровольський

Анотація


У статті розглянуто питання щодо назви, місця в системі наук і методології теорії сталого розвитку. Обґрунтувано необхідність відкриття галузі досліджень «Екологічні науки».

Ключові слова


екологія; сталий розвиток; система наук; екологічна характеристика; піраміда наук; теоретичні основи екології; ноосферологія; біосферні закони; колообіги речовин; біогеохімія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандур С. І. Соціальна екологія трудової діяльності: сучасні проблеми і шляхи вирішення / С. І. Бандур, В. І. Дудник // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 151–156.

Голубець М. А. Саморегуляційні механізми в живих системах біосфери / М. А. Голубець // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 22–37.

Голубець М. А. Екосистемологія / М. А. Голубець. – Львів, 2000. – 316 с.

Давиденко Н. М. Актуальные вопросы геоэкологии / Н. М. Давиденко. – М. : ГЕОС, 2003. – 428 с.

Добровольський В. В. Основи теорії екологічних систем / В. В. Добровольський. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 270 с.

Добровольський В. В. Просторове представлення зв’язків у структурно-ієрархічній схемі екологічної системи / В. В. Добровольський // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 150. Вип. 138. Екологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011.

Дорогунцов С. І. Вступне слово / С. І. Дорогунцов, А. П. Травлєєв // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 4.

Емшанов Д. Г. Пограничность, амфиценотические явления в лесных экосистемах и очередные задачи их изучения / Д. Г. Емшанов // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 99–108.

Карпачевский Л. О. Проблемы экологического почвоведения / Л. О. Карпачевский // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 48–55

Моисеев Н. Н. Пути к созиданию / Н. Н. Моисеев. – М. : Республика, 1992. – 255 с.

Мунин П. И. Теория устойчивого развития / П. И. Мунин. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 312 с.

Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття». – К. : Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Реймерс Н. Ф. Азбука природы / Н. Ф. Реймерс. – М. : «Знание», 1980. – 208 с.

Ситник К. М. Значення біосферно-ноосферних ідей В. І. Вернадського для екологічної стратегії збереження ресурсів біосфери та оптимізації життєвого середовища / К. М. Ситник, С. М. Стойко // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 5–11.

Некоторые аспекты пространственной организации сообществ и популяций растений / Царик И. В., Жиляев Г. Г., Малиновский К. А. // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 91–98.

Чернышенко С. В. Термин «информация» и математическое описание информационных процессов екологических систем / С. В. Чернышенко // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 137–150.

Шеляг-Сосонко Ю. Р. Основи охорони лісів у державних заказниках / Ю. Р. Шеляг-Сосонко, П. М. Устименко // Екологія та ноосферологія, 1-2. Т. 1, 1995. – К., Дніпропетровськ. – С. 120–127.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.