Том 152, № 140 (2011)

Зміст

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Валерій Володимирович Добровольський
ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ PDF (Русский)
Станіслав Миколайович Соловйов, Світлана Жаківна Боду

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВА PDF
Наум Харитонович Грабак
ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОСЛИН ВІВСА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА СПОСОБУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЙОГО У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Володимирівна Качанова
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ НА ХЕРСОНЩИНІ PDF
Микола Васильович Сторчак, Олександр Олександрович Кислий, Олександр Андрійович Вєтров
ВПЛИВ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТІВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ СТЕПОВОГО КРИМУ PDF
В. В. Ключенко
ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОРИЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБРИВ, ПОПЕРЕДНИКА ТА СТРОКУ СІВБИ PDF
Валентина Василівна Гамаюнова, Галина Тимофіївна Федорович
ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА СОЇ СОРТІВ ДІОНА ТА АПОЛЛОН В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
Валентина Василівна Гамаюнова, О. О. Казанок
ПРОГНОЗ РОЗМНОЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИДІВ КОМАХ PDF
Андрій Васильович Дудник

РОДЮЧІСТЬ І ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РІВЕНЬ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАНІ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОСУШЛИВОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Валентина Василівна Гамаюнова, Вадим Юрійович Роменський, Ганна Миколаївна Марущак, Зоя Степанівна Воронюк
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ҐРУНТУ PDF
Олег Володимирович Письменний
ФІТОРЕМЕДІАЦІЯ – ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ PDF
Людмила Миколаївна Гирля
СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ ҐРУНТІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВИКОРИСТАННІ ЇХ У РИСОВІЙ СІВОЗМІНІ PDF
Ганна Миколаївна Марущак
РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF
А. Д. Балаєв, О. П. Ковальчук, М. В. Гаврилюк, В. П. Стопа
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФІТОЦЕНОЗІВ РОГОЗОВИХ БОЛІТ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ ІСНУВАННЯ ПАТОГЕННИХ ЛЕПТОСПІР PDF
Віталій Володимирович Гулай, Олександр Володимирович Гулай
ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ІРИГАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ НА ЯКІСТЬ ПОЛИВНИХ ВОД PDF
Наталія Михайлівна Абрамова

МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ: МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Валентина Миколаївна Костіна, Віктор Олексійович Зюзін, Тамара Миколаївна Зінченко
КОРЕКЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНЕ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ PDF
Валентина Миколаївна Костіна, Віктор Олексійович Зюзін, Тамара Миколаївна Зінченко
ВИТОКИ І РОЗВИТОК ПСИХІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ МИКОЛАЇВЩИНИ (1789-2009 рр.) PDF
Аркадій Федорович Кисельов, Геннадій Васильович Грищенко, Віктор Олексійович Зюзін, Анатолій Олександрович Руденко

ЕКОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

ПОБУДОВА ТА АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ ЕКОЛОГО- БІОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Олександр Олександрович Мицик, Валентина Трифонівна Пашова, Микола Миколайович Харитонов

ЕКОЛОГІЯ І РЕСУРСИ

ВИЧЕРПНІ РЕСУРСИ ВРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Володимир Маркович Давиденко, М. М. Давиденко
БУДУЩЕЕ – ЗА БИОЭНЕРГИЕЙ PDF (Русский)
Лієна Ансівна Пойша, Олександр Михайлович Адамович, Лідія Климівна Антипова, Ольга Дмитрівна Борисюк
ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНО-БУРИХ ГЛИН ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ШАХТНИХ ВІДВАЛІВ PDF
Микола Миколайович Харитонов, М. І. Жиленко