БУДУЩЕЕ – ЗА БИОЭНЕРГИЕЙ

Автор(и)

  • Лієна Ансівна Пойша Інститут Біотехнології Латвійського сільськогосподарського університету, Latvia
  • Олександр Михайлович Адамович Латвійський сільськогосподарський університет, Ukraine
  • Лідія Климівна Антипова Миколаївський державний аграрний університет, Ukraine
  • Ольга Дмитрівна Борисюк Миколаївський державний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

біоенергія, біогаз, біопаливо, коноплі, льон, важкі метали

Анотація

У статті наведено аналітичний огляд з питань льонарства і коноплярства в Європі, зокрема в Латвії та Україні, виробництва біогазу, а також результати досліджень з вивчення продуктивності та якості сировини для біопалива. Визначено, що врожайність конопель та льону вище при вирощуванні їх в умовах достатнього зволоження. Залежно від температурного режиму і кількості опадів, змінюється вміст важких металів у рослинах конопель (Cannabis sativa L.).

Біографії авторів

Лієна Ансівна Пойша, Інститут Біотехнології Латвійського сільськогосподарського університету

науковий співробітник

Олександр Михайлович Адамович, Латвійський сільськогосподарський університет

професор, доктор сільськогосподарських наук, директор інституту Агробіотехнології, дійсний член Латвійської академії сільськогосподарських і лісових наук

Лідія Климівна Антипова, Миколаївський державний аграрний університет

доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва

Ольга Дмитрівна Борисюк, Миколаївський державний аграрний університет

викладач кафедри рослинництва

Посилання

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00039212_0.html.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.tinyakova.com.ua/zews_arhive/april/len.

[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://bio-energetics.ru/4/vihot_i_polychenie_metana.html.

Heavy metal tolerance and accumulation of Cd, Cr and Ni by Cannabis sativa L. / [Citterio S., Santagostino A., Fumagalli P., Prato N., Ranalli P. аnd Sgorbati S] // Plant and Soil, 2003. – Vol. 256. – No. 2. – Р. 243–252.

Monitoring of heavy metals and selected micronutrients in hempseeds from North-western Turkey / [Korkmaz K., Kara S. M., Ozkutlu F., Gul V.] // African Journal of Agricultural Research, 2010. – Vol. 5. – No. 6. – Р. 463–467.

Poiša L. Hemp (Cannabis sativa L.) As Friendly Energy Resource for Enviroment / Poiša L., Adamovičs A. // In: 4th International

Conference «Environmental Science and Education in Latvia and Europe» Conference Proceedings. From Green Projects to Green

Society. Latvia University of Agriculture, 2010. – Р. 46–47.

Зотов В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.narodko.ru/article/cloth/konoplya.htm.

8. Heavy metal tolerance and accumulation of Cd, Cr and Ni by Cannabis sativa L. / [Сitterio S., Santagostino A., Fumagalli P., Prato N., Ranalli P., Sgorbati S.] // Plant and Soil, 2003. – Vol. 256. – No. 2. Oktober. – Р. 243–252, [Abstract]. Available [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://ingentaconnect.com/search/article?Title=hemp+heavy+metal [Accessed Okt. 14, 2010].

Enerģētisko augu audzēšana un izmantošana / [Adamovičs A., Agapovs J., Aršanica A. еt al.]. – Valsts SIA «Vides projekti», 2007. – 190 p.

Jankauskiene Z. Piktžolėtumo tyrimai sėjamosios kanapės (Canabis sativa L.) / Jankauskiene Z., Gruzdeviene E. // Agrofitocenozėse. Lžuu Mokslo Darbai, 2009. – Nr. 83 (36). – P. 23–29.

Energy from field energy crops – a handbook for energy producers. MTT Agrifood Research Finland, 2009. – 60 p.

Augkopības praktikums / [Freimanis P., Holms I., Jurševskis L. еt al.]. – Rīga : Zvaigzne, 1980. – 326 p.

Copper localization in Cannabis sativa L. / [Arru L., Rognoni S., BaroncinI M., Bonatti P.M., Perata P.] // Grown in copper-rich solution. Euphytica, 2004.

Vol. 140. – No 1-2. – Р. 33–38.

Biedermann F. Ash-related problems during biomass combustion and possibilities for a sustainable ash utilisation, 2005 [Електронний ресурс] / Biedermann F., Obernberger I. – Режим доступу : www.bios-bioenergy.at/uploads/media/Paper-Biedermann-ashrelated-2005-10-11.pgf [Accessed Jan.

, 2010].

Минеев В. Г. Агрохимия и биосфера / В. Г. Минеев. – Москва : Колосс, 1984. – 245 c.

Strašil Z. Study of knotweed (Reynoutria) as possible phytomass resource for energy and industrial utilization / Strašil Z., Kára J. // Research in Agricultural

Engeneering, 2010. – Vol. 56. – No. 3. – Р. 85–91.

Biomethane yield from energy plants in Latvia / Adamovics A., Dubrovskis V., Plume I. // 18th European Biomass Conference. From

research to industry and markets. Proceedings of the European Conference held in Lyon, France, 3-7 May, 2010. – Lyon, 2010. –

Р. 484–486.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ І РЕСУРСИ