ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВА

Автор(и)

  • Наум Харитонович Грабак Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

екологічне, біологічне, альтернативне землеробство, родючість ґрунту, забруднення довкілля, органічні добрива

Анотація

У наведеному матеріалі показано суть еколого-безпечного ведення землеробства, його переваги над інтенсивними методами, розглянуто стан опрацювання та впровадження екологічного землеробства в країнах Європи та перспектива в Україні.

Біографія автора

Наум Харитонович Грабак, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екології та природокористування

Посилання

Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Лісостеп : у 2 т. – Київ. – 2004 р.

Начальное обучение зкоземледелию. – Вильнюс, «Зеленый мир», 1994. – 41 с.

Правила эко с/х: производство, переработка, реализация, маркировка. – Каунас ЛР с/х продукция, 1997. – 40 с.

Экоземледелие в практике щадящего внедрения в с/х / Росенов С., Солтысяк У., Версчур Г. – Каунас, 1997. – 18 с.

Сайко В. Ф. Землеробство XXI століття: проблеми та шляхи вирішення / В. Ф. Сайко //3б. наук. праць Ін-ту землеробства УААН. – 1999.

Созінов О. О. Агросфера України у XXI столітті [Електронний ресурс] / О. О. Созінов // Вісник НАНУ. – 2001. – № 10. – Режим доступу : httр://www.visnyk-nanu.kiev./2001-10/3.htm.

Екологічне сільське господарство: кроки назустріч. Крок перший: екологічне землеробство : посібник / [Тибурський Ю., Підліснюк В., Солтисяк У. та ін.] ; за ред. В. Підліснюк. – К. : Видавництво Національного аграрного університету, 2006. – 80 с.

Оrgаnіс Аgrісиlture and Food Security (ІFОАМ Dossier 1, 2002) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ifoam.org.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН