ВИТОКИ І РОЗВИТОК ПСИХІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ МИКОЛАЇВЩИНИ (1789-2009 рр.)

Аркадій Федорович Кисельов, Геннадій Васильович Грищенко, Віктор Олексійович Зюзін, Анатолій Олександрович Руденко

Анотація


У цій статті автори на підставі архівних документів розкривають витоки і розвиток психіатричної служби за 220 років існування Миколаївщини. Дана характеристика сучасного стану надання медичної допомоги психічно хворим і характер розладів психіки і поведінки населення Миколаївської області

Ключові слова


психічні розлади; психіатрія; витоки і розвиток; психіатрична служба

Повний текст:

PDF

Посилання


Архівні документи державного архіву Миколаївської області (ДАМО):

1. Фонд 243, оп. 1, спр. 1, арк. 3-52, 91, 249, 545. Исходящий журнал распоряжений по городу Николаеву М. Л. Фалеева.

Справа 9, арк. 3, 14, 91, 96; спр. 12, арк. 3-7.

2. Фонд 308. Николаевская народная больница (1879-1908 гг.)

3. Фонд Р-59. Материалы губернского статистического бюро.

4. Фонд Р-2795. Областной отдел здравоохранения: оп. 1, спр. 1, арк. 27; спр. 121, арк. 1-5.

5. Фонд 3612, оп. 1, спр. 197, арк. 1-27.

Архівні документи державного архіву Херсонської області (АДХО):

1. Фонд 2121. Отчет о деятельности Харсонской губернской больницы для для нервно и душевно больных за 1904 год.

2. Фонд 2148 – то же за 1905 год;

3.Фонд 1953 – то же за 1906 год;

4. Фонд 2174 – то же за 1907 год;

5. Фонд 1341 – то же за 1914 год.

Анализ психогенных факторов непсихотических психических расстройств / Андрейко М. Ф., Хохолева А. А., Хохолев Х. В. //

Материалы научного симпозиума и пленума научно- практического общества неврологов, психиатров и наркологов Украины. – 2007. – С. 93.

Верхратський С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський, П. Ю. Заблудовський. – Вища школа, 1991. – С 39.

К. Эвенг. Психическое здоровье и общественное здравоохранение / К. Эвенг // Журнал «Здоровье мира». – Женева, 1975, с. 8–11.

Закон «Про психіатричну допомогу» від 21 лютого 2000 р. – 30 с.

Звіт про захворювання осіб з розладами психіки і поведінки за 2000-2009 роки. Форма ЦСУ № 10. – Миколаїв, Обласний центр

здоров’я. – 2009. – 6 с.

Концепція державної цільової комплексної програми розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на 2000-2010 роки //

Новости медицины и фармации. – К., 2006, № 3.

Пинчук И. Л. Проблема психического здоровья людей Украины / И. Л. Пинчук // НевроNews. – К., 2008, № 2. – С. 6.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.