ВИТОКИ І РОЗВИТОК ПСИХІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ МИКОЛАЇВЩИНИ (1789-2009 рр.)

Автор(и)

  • Аркадій Федорович Кисельов Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Геннадій Васильович Грищенко Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Віктор Олексійович Зюзін Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Анатолій Олександрович Руденко Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

психічні розлади, психіатрія, витоки і розвиток, психіатрична служба

Анотація

У цій статті автори на підставі архівних документів розкривають витоки і розвиток психіатричної служби за 220 років існування Миколаївщини. Дана характеристика сучасного стану надання медичної допомоги психічно хворим і характер розладів психіки і поведінки населення Миколаївської області

Біографії авторів

Аркадій Федорович Кисельов, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат медичних наук, професор кафедри фізіології та біохімії; Заслужений лікар України

Геннадій Васильович Грищенко, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

проректор з наукової роботи, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізіології і біохімії

Віктор Олексійович Зюзін, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

Анатолій Олександрович Руденко, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат медичних наук, доцент кафедри фізіології та біохімії

Посилання

Архівні документи державного архіву Миколаївської області (ДАМО):

1. Фонд 243, оп. 1, спр. 1, арк. 3-52, 91, 249, 545. Исходящий журнал распоряжений по городу Николаеву М. Л. Фалеева.

Справа 9, арк. 3, 14, 91, 96; спр. 12, арк. 3-7.

2. Фонд 308. Николаевская народная больница (1879-1908 гг.)

3. Фонд Р-59. Материалы губернского статистического бюро.

4. Фонд Р-2795. Областной отдел здравоохранения: оп. 1, спр. 1, арк. 27; спр. 121, арк. 1-5.

5. Фонд 3612, оп. 1, спр. 197, арк. 1-27.

Архівні документи державного архіву Херсонської області (АДХО):

1. Фонд 2121. Отчет о деятельности Харсонской губернской больницы для для нервно и душевно больных за 1904 год.

2. Фонд 2148 – то же за 1905 год;

3.Фонд 1953 – то же за 1906 год;

4. Фонд 2174 – то же за 1907 год;

5. Фонд 1341 – то же за 1914 год.

Анализ психогенных факторов непсихотических психических расстройств / Андрейко М. Ф., Хохолева А. А., Хохолев Х. В. //

Материалы научного симпозиума и пленума научно- практического общества неврологов, психиатров и наркологов Украины. – 2007. – С. 93.

Верхратський С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський, П. Ю. Заблудовський. – Вища школа, 1991. – С 39.

К. Эвенг. Психическое здоровье и общественное здравоохранение / К. Эвенг // Журнал «Здоровье мира». – Женева, 1975, с. 8–11.

Закон «Про психіатричну допомогу» від 21 лютого 2000 р. – 30 с.

Звіт про захворювання осіб з розладами психіки і поведінки за 2000-2009 роки. Форма ЦСУ № 10. – Миколаїв, Обласний центр

здоров’я. – 2009. – 6 с.

Концепція державної цільової комплексної програми розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на 2000-2010 роки //

Новости медицины и фармации. – К., 2006, № 3.

Пинчук И. Л. Проблема психического здоровья людей Украины / И. Л. Пинчук // НевроNews. – К., 2008, № 2. – С. 6.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ