РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • А. Д. Балаєв
  • О. П. Ковальчук Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine
  • М. В. Гаврилюк Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine
  • В. П. Стопа Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

Ключові слова:

родючість ґрунтів, Лісостеп, процеси ґрунтоутворення, обробіток ґрунту, елементи біологізації

Анотація

В умовах Правобережного Лісостепу досліджено вплив різної інтенсивності використання ґрунтів на їх родючість і процеси ґрунтоутворення. Встановлено чинники втрати і відновлення родючості сірих лісових ґрунтів і чорноземів опідзолених в умовах застосування технологій з мінімізацією обробітку ґрунту і елементами біологізації

Біографії авторів

А. Д. Балаєв

доктор сільськогосподарських наук

О. П. Ковальчук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант

М. В. Гаврилюк, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант

В. П. Стопа, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант

Посилання

Сучасний стан ґрунтового покриву України і невідкладні заходи з його охорони / [Зубець М. В., Балюк С. А., Медвєдєв В. В., Греков В. О.] // Агрохімія іґрунтознавство. Спеціальний випуск до VIII з’їзду УТГА, к. 1. – Харків, 2010. – С. 7–17.

Носко Б. С. Особливості антропогенної еволюції поживного режиму чорноземів / Б. С. Носко // ХНАУ. – 2008. – № 1. – С. 79–84.

Тихоненко Д. Г. Колоїдно-хімічна діагностика акумулятивного ґрунтотворення і родючості чорноземів України / Д. Г. Тихоненко,

В. В. Дегтярьов // Агрохімія іґрунтознавство. Спеціальний випуск до VIII з’їзду УТГА, к. 1. – Харків, 2010. – С. 163–172.

Сайко В. Ф.Система обробітку ґрунтів в Україні / В. Ф. Сайко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 6. – С. 5–9.

Шикула М. К.Культурне ґрунтоутворення примінімальному обробітку чорнозему / М. К. Шикула, О. В. Демиденко // Науковий вісник НАУ. – 2005, № 81. – С. 107–118.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ І ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ