СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ ҐРУНТІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВИКОРИСТАННІ ЇХ У РИСОВІЙ СІВОЗМІНІ

Автор(и)

  • Ганна Миколаївна Марущак Інститут рису НААН, Україна

Ключові слова:

ґрунт, засоленість, склад солей, рисова зрошувальна система

Анотація

Наведено результати досліджень динаміки загального вмісту солей, зокрема токсичних, у ґрунтах рисової сівозміни після 40 років їх використання в ній, а також порівняно сольовий режим із цілинним аналогом.

Біографія автора

Ганна Миколаївна Марущак, Інститут рису НААН

к.с.-г.н., завідуюча лабораторії агромеліоративного моніторингу

Посилання

Титков А. А. Влияние орошения затоплением на мелиоративные условия и почвенный покров Присивашья / А. А. Титков,

А. В. Кольцов. – Симферополь, 1995. – 166 с.

Морозов В. В. Особливості зміни сольового складу темно-каштанових ґрунтів Кримського Присивашшя під впливом тривалого зрошення і дренажу / В. В. Морозов [та ін.] // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. – Херсон, 2003. – Вип. 27. – С. 226–232.

Ковалев С. В. Пути решения проблем рисосеяния в Украине / С. В. Ковалев, Т. С. Ковалева // Пути решения проблем при

выращивании риса в агроэкосистемах умеренного климата : материалы международной научно-практической конференции. –

Скадовск, 2008. – С. 177–185.

Решетняк Н. Ф. Влияние грунтовых вод на динамику водно-растворимых солей в почво-грунтах рисовых севооборотов /

Н. Ф. Решетняк // Почвоведение. – М., 1973. – Вып. 2. – С. 111–121.

Титков А. А. Эволюция рисовых ландшафтно-мелиоративных систем Украины / А. А. Титков, А. В. Кольцов. – Симферополь,

– С. 69–86.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ І ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ