ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНО-БУРИХ ГЛИН ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ШАХТНИХ ВІДВАЛІВ

Микола Миколайович Харитонов, М. І. Жиленко

Анотація


Вивчення видового складу піонерного угруповання рослинності на перекритому 30 см шаром червоно-бурої глини шахтному відвалі дозволило виявити 34 види рослин. Аналіз видового складу рослин за типами життєвих форм відповідає бур’янистій стадії сукцесії самозаростання. Розподіл рослин родини бобових свідчить про нестачу азоту і необхідність проведення подальших фітомеліоративних заходів.

Ключові слова


спектр родин флори; життєві форми; сукцесія; біорізноманіття; шахтні відвали; рекультивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Харитонов М. М. Екологічна оцінка перспектив землекористування в Західному Донбасі / М. М. Харитонов // Новини науки Придніпров’я : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 45–48.

Харитонов М. М. Моніторинг засолення насипного шаручорнозему на рекультивованих землях Західного Донбасу /

М. М. Харитонов, М. І. Жиленко // Вісник ХНАУ. – 2008. – № 1. – С. 204–207.

Харитонов Н. Н. Оценка состояния грунтовых вод и пойменных земель в зоне разработок угля в Западном Донбассе / Н. Н.

Харитонов, Г. А. Бондарь // Биологическая рекультивация н мониторинг нарушенных земель. – Екатеринбург : Изд-во Урал.

ун-та. – 2007. – С. 680–685.

Масюк М. Т. Особенности формирования естественных и культурных фитоценозов на вскрышных горных породах в местах

произведенной добычи полезных ископаемых / М. Т. Масюк // Рекультивация земель :Тр. ДСХИ. – Днепропетровск, 1974. –

Т. 26. – С. 62–105.

Харитонов М. М. Аналіз прояву деяких адаптивних реакцій, що забезпечують екологічну стійкість сільськогосподарських

культур / Харитонов М. М., Забалуєв В. О., Бабенко М. Г. // Вісник Аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2001. –

Спеціальний випуск 3 (12). – Т. 2. – С. 210–216.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.