ВПЛИВ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТІВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ СТЕПОВОГО КРИМУ

Автор(и)

  • В. В. Ключенко ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий коледж», Ukraine

Ключові слова:

пшениця озима, мікробні препарати, продуктивність, якість зерна

Анотація

Досліджено вплив поєднаного застосування мікробних препаратів (Фосфоентерин, Альбобактерин, Поліміксобактерин) та мінеральних добрив на продуктивність і якість зерна пшениці озимої. Встановлено, що бактеризація сприяє зростанню зернової продуктивності та вмісту клейковини і білка в зерні пшениці. Найбільш ефективні результати отримано на фоні Р30.

Біографія автора

В. В. Ключенко, ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий коледж»

викладач

Посилання

Попереля Ф. Стратегія вирощування і визначення якості зерна пшениці в умовах України [Електр. ресурс] / Попереля Ф., Соколов В., Литвиненко М., Червоніс М. – Электр. журн. – АПК-информ On-Line, 2003. – Режим доступу до журн. : www. Fhrsntorm. com/ showart.php?id=12173. – Загол. з екрану.

Иутинская Г. А. Устойчивость микробных сообществ почвы под озимой пшеницей при разных агротехнологиях ее

возделывания / Г. А. Иутинская, А. Д. Остапенко, Е. И. Андреюк // Мікробіол. журн. – 1993. – Т. 55, № 2. – С. 3–7.

Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / [В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Т. М. Ковалевські та ін.]. – К. : Аграрна наука. – 2006. – 312 с.

Регулювання активності мікрофлори чорнозему південного в ризосфері озимої пшениці за впливу фосфатмобілізуючих бактерій / [Л. О. Чайковська, М. І. Баранська, О. Л. Овсієнко та ін.] // Науковий вісник НУБіПУ. – К., 2009. – Вип. 140. – С. 110–115.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Качество зерна сегодня // Ставропольский бизнес. – 2010. – 04 мая.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН