ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РІВЕНЬ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАНІ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОСУШЛИВОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Валентина Василівна Гамаюнова Миколаївський державний аграрний університет, Ukraine
  • Вадим Юрійович Роменський Інституту рису НААН, Ukraine
  • Ганна Миколаївна Марущак Інститут рису НААН, Ukraine
  • Зоя Степанівна Воронюк Інститут рису НААН, Ukraine

Ключові слова:

ґрунт, зрошення, мінеральне удобрення, родючість

Анотація

У статті наведено динаміку основних показників родючості тривало зрошуваного темно-каштанового ґрунту залежно від застосування мінеральних добрив у ланці «пшениця озима – кукурудза на зерно» (2007-2009 рр.) семипільної зерно-кормової сівозміни, порівняно з неудобреним масивом і незрошуваними аналогами.

Біографії авторів

Валентина Василівна Гамаюнова, Миколаївський державний аграрний університет

доктор сільськогосподарських наук

Вадим Юрійович Роменський, Інституту рису НААН

молодший науковий співробітник

Ганна Миколаївна Марущак, Інститут рису НААН

к.с.-г.н., завідуюча лабораторії агромеліоративного моніторингу

Зоя Степанівна Воронюк, Інститут рису НААН

к.с.-г.н., завідуюча сектору круп’яних культур

Посилання

Системи удобрення сільськогосподарських культур / [І. Д. Філіп’єв, В. В. Гамаюнова, С. А. Балюк та ін.] // Наукові основи

охорони та раціонального використання зрошуваних земель України / [під ред. С. А. Балюка, М. І. Ромащенка, В. А. Сташука]. – К. : Аграрна наука, 2009. – С. 279–299.

Филипьев И. Д. Баланс азота в зерно-кормовом севообороте в зависимости от норм азотных удобрений / И. Д. Филипьев,

В. И. Криштопа // Орошаемое земледелие. – К., 1985. – Вып. 30. – С. 24–26.

Гамаюнова В. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування добрив у зрошуваному землеробстві південної зони

України / Гамаюнова В. В., Філіп’єв І. Д., Сидякіна О. В. // Вісник Харківського НАУ ім. В. В.Докучаєва. – Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – Харків, 2004. – № 1. – С. 181–186.

Філіп’єв І. Д. Врожай зерна зрошуваної кукурудзи залежно від систематичного внесення у сівозміні різних норм азотного

добрива на півдні України / Філіп’єв І. Д., Ісакова Г. М., Влащук О. С. // Зрошуване землеробство : Міжвід. темат. наук. зб. –

Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 48. – С. 93–96

Лозовіцький П. С. Гідрохімічна характеристика і іригаційна оцінка води основних джерел зрошення півдня України /

П. С. Лозовіцький // Меліорація і водне господарство. – К., 1997. – Вип. 84. – С. 71–83.

Досвід застосування вапняка як меліоранта на зрошуваних землях / [Т. О. Васил’єва, О. В. Овчиннікова, В. В. Колесніков,

Р. О. Бабушкіна] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hidrotechnik.ru/perspektiva6/perspekti18.html.

Кириленко В. М. Економіко-екологічні проблеми розвитку Приморського регіону України / В. М. Кириленко // Зб. наук. праць

Вінницького держ. аграрного університету. – Вінниця. – 2002. – Вип. 13. – С. 135–137.

Сафонова О. П. Шляхи відновлення родючості темно-каштанових ґрунтів при зрошенні водами підвищеної мінералізації / О. П. Сафонова, А. В. Мелашич // Таврійський науковий вісник : зб. наукових праць. – Херсон : Айлант, 2003. – Вип. 27. –

С. 144–150.

Медведєв В. В. Деградація ґрунтів – пріоритетна проблема / В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2001. –

№ 8. – С. 82–84.

Система ведення сільського господарства Херсонської області. Ч. 1. Землеробство / [В. С. Авраменко, В. В. Артюшенко,

А. А. Суворов та ін.]. – Херсон : Айлант, 2004. – 262 с.

Практикум по почвоведению / [под ред. И. С. Кауричева]. – М. : Колос, 1980. – 272 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ І ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ