ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК: ПРИЧИННО- НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ В ЕКОСИСТЕМІ

Автор(и)

  • Валерій Володимирович Добровольський Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

безпека, небезпека, загроза, ризик, екологічний ризик, природний ризик, господарський ризик, індивідуальний ризик, груповий ризик, техногенний ризик

Анотація

Виконано аналіз різнотлумачень понять «безпека», «небезпека», «загроза», «ризик». Запропонована класифікація об’єктів екологічного ризику з урахуванням рівня об’єкта в екосистемі й особливостей ризику

Біографія автора

Валерій Володимирович Добровольський, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

кандидат технічних наук, доцент кафедри екології
та природокористування

Посилання

Алымов В.Т., Тарасова Н.П. Техногенный риск. Анализ и оценка: Учебное пособие для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига»,

– 118 с.

Державний стандарт України ДСТУ2860-94 «Надійність техніки».

Закон України «Про екологічну експертизу» // Екологічне законодавство України, Харків, Екологічне право, 2002.

Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 272 с.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // Екологічне законодавство України, Харків, Екологічне право, 2002.

Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. – К.: НІСД, 2001. – 30 с.

Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / Відповід. ред. О.В. Дудкін. – К.: Хімджест, 2003. – 400 с.

Паспорт спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. Затверджено постановою президії ВАК України від 4 липня 2001 р. № 33-07/7.

Федоренко О.І., Бондарь О.І., Кудін А.В. Основи екології: Підручник. – К.: «Знання», 2006. – 280 с.

Устименко В.М. Методологічні аспекти щодо визначення екологічних ризиків. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної

конференції «Система управління екологічними ризиками: наука і практика». – К., 2007. – С. 14-21.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ