Том 132, № 119 (2010)

Зміст

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК: ПРИЧИННО- НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ В ЕКОСИСТЕМІ PDF
Валерій Володимирович Добровольський
ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ НАФТОПРОДУКТАМИ ТА ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТ PDF
Жанна Федорівна Соловйова
ІМУНОКОРЕКЦІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ В СПОРТІ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ PDF
Віктор Олексійович Зюзін, Тамара Миколаївна Зінченко, Олег Ігоревич Цебржинський, Аркадій Федорович Кисельов, Дмитро Вікторович Зюзін

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

СТАН ВИНОГРАДНОЇ ГАЛУЗІ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Ганна Анатоліївна Макарова, Марія Михайлівна Попова, Костянтин Миколайович Кравченко, Василь Матвійович Любарцев, Ольга В’ячеславівна Кравченко
ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ М’ЯКОЇ ТА ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА СОРТУ PDF
Лариса Володимирівна Андрійченко, Тетяна Володимирівна Качанова
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ СОРТІВ ЯРОГО РІПАКА В СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Андрій Владиславович Іщенко
СИСНІ ШКІДНИКИ В АГРОЦЕНОЗАХ З ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Наталя Іванівна Коцюрубенко, Лідія Климівна Антипова, Володимир Станіславович Кривогуз
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ У СУМІШІ З РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Наталя Іванівна Коцюрубенко, Лідія Климівна Антипова, Володимир Станіславович Кривогуз
ХЛІБНИЙ ТУРУН (ZABRUS TENEBRIOIDES G.) У ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Андрій Владиславович Іщенко, Наталя Іванівна Коцюрубенко, Володимир Станіславович Кривогуз
АГРОЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Лариса Володимирівна Андрійченко, Павло Володимирович Хомяк, Володимир Степанович Рибка, Вікторія Олександрівна Компанієць
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. В АГРОЦЕНОЗАХ КРИМУ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОЗДОРОВЛЕНОГО ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ PDF
Михайло Миколайович Манушкін, Тетяна Миколаївна Манушкіна
ВИКОРИСТАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ РОЗКЛАДАННЯ НЕТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР PDF
Олександр Борисович Кузьменко

ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН

КОНСОЛІДАЦІЯ СТВОРЕНИХ ПОРІД ВРХ В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Раїса Іванівна Мащенко, Анатолій Вікторович Соколов, Олена Олександрівна Молдованова, Лідія Олександрівна Левченко
ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА ТА ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ PDF
Віктор Макарович Бугаєвський, Олександр Михайлович Остапенко, Михайло Іванович Данильчук
СЕЛЕКЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ПЛОДЮЧОСТІ PDF
Віктор Макарович Бугаєвський, Віктор Миколайович Балацький, Михайло Семенович Косой, Людмила Володимирівна Онищенко

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МИКОЛАЇВЩИНИ

ЛІСОВІ ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ В ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Лариса Іванівна Патрушева, Марина Миколаївна Романенко
СТАЛИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Світлана Григорівна Лебідь, Надія Алимівна Сербулова
ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН PDF
Ганна Анатоліївна Макарова, Михайло Олександрович Троїцький, Марія Михайлівна Попова
РАДІОЄКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Михайло Олександрович Троїцький
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В МІКРОРАЙОНІ МІСТА МИКОЛАЇВ ВЕЛИКА КОРЕНИХА PDF
Наталія Олександрівна Воскобойнікова, Діана Олександрівна Крисінська

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ У ПІСЛЯРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД PDF
Наум Харитонович Грабак
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ШКІДЛИВИМИ ВИКИДАМИ В АТМОСФЕРУ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Леонід Павлович Клименко, Наталія Олександрівна Воскобойнікова, Олексій Олександрович Новосадовський
ISOLATION OF A TENFOLD HIS-TAGGED D1 PROTEIN FROM CHLAMYDOMONAS REINHARDTII USING NI-NTA AGAROSE PDF (English)
Ilka HÄNßGEN
МЕТОДИ ЗБОРУ ВОДОРОСТЕЙ ДЛЯ ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Ганна Володимирівна Нєпєіна