АГРОЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Лариса Володимирівна Андрійченко, Павло Володимирович Хомяк, Володимир Степанович Рибка, Вікторія Олександрівна Компанієць

Анотація


Викладено агроекологічні аспекти вирощування озимої пшениці в умовах південного Степу України та обґрунтовано їх економічну доцільність

Ключові слова


озима пшениця; попередник; сорт; технологія; урожайність; рентабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гармашов В.В. Адаптивность сортов озимой пшеницы и эколого-биологические основы регуляции их продуктивности в южной

степи Украины: Дис... д-ра с.-х. наук: 06.01.09 / Одесская гос. сельскохозяйственная опытная станция; Инженерно-технологический ин-т «Биотехника»; Институт земледелия УААН. – К., 2002. – 449 с.

Нетіс І.Т. Озима пшениця в зоні Cтепу / І.Т. Нетіс. – Інститут землеробства південного регіону УААН; Компанія ЗАТ «РАЙЗ». – Херсон: Айлант, 2004. – 95 с.

Интенсификация технологий возделывания зерновых культур в степи УССР: Сб. науч. тр. / Днепропетр. с.-х. ин-т; [Редкол.:

Л.И. Храмцов (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск: ДСХИ, 1989. – 112 с.

Филин В.И., Кузин А.Г. Влияние удобрений и нормы посева на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в степной

зоне Волгограской области / В.И. Филин, А.Г. Кузин // Научный журнал КубГАУ. – № 29. – 2007. – С. 13-22.

Гудзь В.П. Пути повышения продуктивности интенсивных сортов озимой пшеницы / В.П. Гудзь. – Киев: Урожай, 1989. – 132 с.

Губанов Я.В. Озимая пшеница / Губанов Я.В., Иванов Н.Н. – М., 1983. – 358 с.

Волкодав В.В. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур / Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. – Вип. 1. Загальна частина / Волкодав В.В. – К., 2000. – 100 с.

ДоспеховБ.А. Методикаполевогоопыта / Б.А. Доспехов – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькування собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських

підприємств. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132 // Баланс-Агро. – № 6 (30). –

С. 1-28.

Рибка В.С. Нормативи витрат та основні аспекти формування конкурентоспроможного рівня виробництва зернових культур в

степовому регіоні України / В.С. Рибка, В.О. Компанієць, А.О. Кулик, Н.О. Ляшенко, О.В. Ковтун, О.Ю. Пащенко // Бюл. ІЗГ

УААН. – 2005. – № 23-24. – С. 85-88.