ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ СОРТІВ ЯРОГО РІПАКА В СТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Андрій Владиславович Іщенко Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН, Ukraine

Ключові слова:

ярий ріпак, сорт, норми висіву, строки сівби, водоспоживання, волога

Анотація

Подана оцінка впливу норм висіву та строків сівби на водоспоживання сортів ярого ріпака в умовах Степу України.

Біографія автора

Андрій Владиславович Іщенко, Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН

науковий співробітник

Посилання

Справочник по выращиванию промежуточных культур на Юге Украины / А.О. Лымарь, Я.А. Сушко, В.А. Богданов, Н.Н. Григораш,

Н.Г. Гусев и др. – Одесса: Маяк, 1988. – 157 с.

Краткий агроклиматический справочник Украины. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 255 с.

Кошкарев И.А. Приемы возделывания ярового рапса на семена при орошении на светло-каштановых почвах Волгоградской

обл: Автореф дис. канд. с.-х. наук: растениеводство / И.А. Кошкарев. – Волгоград: СХИ. Волгоград, 1988. – 20 с.

Рекомендації по вирощуванню ріпаку ярого в умовах південного Степу України. – Запоріжжя: Ін-т олійних культур, 2005. – 16 с.

Гордіенко А.Г. Вплив системи зяблевого обробітку на врожайність ярого ріпаку // Вісник Полтавського державного

сільськогосподарського інституту. – 1999. – № 6. – С. 25.

Александров А.И. Агропромышленная интеграция / А.И. Александров. – Иваново. – 1995. – С. 205.

Бондаренко В.М. Удосконалення технології вирощування ріпаку ярого в умовах зрошення півдня України. Дис. канд. с.-г.

наук: 06.01.09 / В.М. Бондаренко. – Херсон. – 2003. – 188 с.

Лымарь А.О. Экологические основы систем орошаемого земледелия / А.О. Лымарь. – К.: Аграрна наука , 1997. – 397 с.

Біологічне рослинництво / О.І. Зінченко, О.С. Алексєєва, П.М. Приходько, В.П. Малий, П.І. Мороз. – К.: Вища школа, 1996. – 239 с.

Поляков О.І. Водоспоживання великоплідного соняшнику при різних строках посіву і густоти стояння рослин / О.І. Поляков //

Зб. Наук. праць Ін-ту олійних культур УААН. – 1999. – Вип. 4. – С. 199-203.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН