СТАЛИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Світлана Григорівна Лебідь, Надія Алимівна Сербулова

Анотація


У статті проаналізовано зміст понять «рекреація», «туризм», «екологічний туризм», «сталий туризм», «м’який туризм». Розглянуто перспективи та шляхи розвитку сталого екологічного туризму на територіях заповідних об’єктів Миколаївської області.

Ключові слова


сталий туризм; екологічний туризм; рекреація; туризм; заповідні об’єкти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.

Войтенко В.Л. На три держави півень тут співав. – Тернопіль: Видавничий дім «Стефанів», 2007. – 188 с.

Збережемо перлину Побужжя / Прибузький вісник. – 2008. – 7 червня. – С. 1

Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Миколаївській області в 2007 році. – Миколаїв: «Шамрай»,

– 172 с.

Новиков В. С. Характерные черты туризма XXI века – устойчивое и инновационное развитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intacadem.ru/content/view/272/261/1/1/.

Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

Перспектива за туризмом // Прибузький вісник. – 2008. – 15 липня. – С. 2.

Петрасов И. Экономико-географические предпосылки развития туризма в странах мира, 2002 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://geopub.narod.ru/student/petrasov/3/main.htm.

Підготовка фахівців у сфері екологізації туристичної діяльності // Екологічний вісник. – 2003. – С. 14.

Сім природних чудес Миколаївщини. – Миколаїв: 111 «Кольоровий світ», 2009. – С. 30.

http://www.knukim.edu.ua/conferences_2004_proceedings_smal.htm.

http://traveller.com.ua/in/ecoturizm.htm.