СТАЛИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Світлана Григорівна Лебідь Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Надія Алимівна Сербулова Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

сталий туризм, екологічний туризм, рекреація, туризм, заповідні об’єкти

Анотація

У статті проаналізовано зміст понять «рекреація», «туризм», «екологічний туризм», «сталий туризм», «м’який туризм». Розглянуто перспективи та шляхи розвитку сталого екологічного туризму на територіях заповідних об’єктів Миколаївської області.

Біографії авторів

Світлана Григорівна Лебідь, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

декан факультету еколого-медичних наук, доцент кафедри екології та природокористування

Надія Алимівна Сербулова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

старший викладач кафедри екології та природокористування

Посилання

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.

Войтенко В.Л. На три держави півень тут співав. – Тернопіль: Видавничий дім «Стефанів», 2007. – 188 с.

Збережемо перлину Побужжя / Прибузький вісник. – 2008. – 7 червня. – С. 1

Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Миколаївській області в 2007 році. – Миколаїв: «Шамрай»,

– 172 с.

Новиков В. С. Характерные черты туризма XXI века – устойчивое и инновационное развитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intacadem.ru/content/view/272/261/1/1/.

Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

Перспектива за туризмом // Прибузький вісник. – 2008. – 15 липня. – С. 2.

Петрасов И. Экономико-географические предпосылки развития туризма в странах мира, 2002 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://geopub.narod.ru/student/petrasov/3/main.htm.

Підготовка фахівців у сфері екологізації туристичної діяльності // Екологічний вісник. – 2003. – С. 14.

Сім природних чудес Миколаївщини. – Миколаїв: 111 «Кольоровий світ», 2009. – С. 30.

http://www.knukim.edu.ua/conferences_2004_proceedings_smal.htm.

http://traveller.com.ua/in/ecoturizm.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МИКОЛАЇВЩИНИ