СИСНІ ШКІДНИКИ В АГРОЦЕНОЗАХ З ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ

Автор(и)

  • Ніна Михайлівна Шахова Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН, Ukraine
  • Наталя Іванівна Коцюрубенко Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН, Ukraine
  • Лідія Климівна Антипова Миколаївський державний аграрний університет, Ukraine
  • Володимир Станіславович Кривогуз Державна інспекція захисту рослин Миколаївської області, Ukraine

Ключові слова:

озима пшениця, сисні шкідники, клоп шкідлива черепашка, злакові попелиці, динаміка, захист, ефективність, інсектициди

Анотація

Наведені багаторічні дані динаміки чисельності сисних шкідників у Миколаївській області. Показана ефективність застосування суміші піретроїдних і фосфорорганічних інсектицидів на посівах озимої пшениці.

Біографії авторів

Ніна Михайлівна Шахова, Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Наталя Іванівна Коцюрубенко, Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН

молодший науковий співробітник

Лідія Климівна Антипова, Миколаївський державний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва

Володимир Станіславович Кривогуз, Державна інспекція захисту рослин Миколаївської області

начальник відділу фітодіагностики

Посилання

Секун М.П. Заходи з обмеження чисельності злакових мух на озимій пшениці / М.П. Секун, С.В. Кондратюк // Захист і карантин

рослин. – 2008. – Вип. 54. – С. 344-350.

Секун М.П. Шкідлива черепашка / М.П. Секун – К.: Світ, 2002. – С. 9-11.

Довгань С.В. Клоп черепашка. Заходи захисту посівів від клопа черепашки / С.В. Довгань, Д.М. Фещин, О.Б. Сядриста // Захист і

карантин рослин. – 2008. – № 6. – С. 7-11.

Довідник із захисту рослин / Л.І. Бублик, Г.І. Васечко, В.П. Васильєв та ін. / За ред. М.П. Лісового. – К.: Урожай, 1999. – 744 с.

Верещагин Л. Н. Вредители и болезни зерновых колосовых культур / Л.Н. Верещагин – К.: Юнивест Маркетинг, 2001. – 128 с.

Котков В.П. Шкідлива черепашка і якість зерна / В.П. Котков, В.А. Іщенко, Л.М. Верещагін, В.В. Дикий – Миколаїв, 2001. – 5 с.

Секун М.П. Фітофаги на пшениці. Шкодочинність домінуючих видів / М.П. Секун // Захист рослин. – 1998. – № 4. – С. 6-7.

Волинець Т.М. Шкодочинність злакових попелиць як переносників вірусних хвороб озимої пшениці / Т.М. Волинець // Захист і карантин рослин. – 2003. – Вип. 49. – С. 95.

Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур // За ред. С.О. Трибеля. – К.: Урожай, 1986. – С. 71-78.

Методики випробування і застосування пестицидів // За ред. проф. С.О. Трибеля. – К.: Світ, 2001. – С. 127-129.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН