СИСНІ ШКІДНИКИ В АГРОЦЕНОЗАХ З ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ

Ніна Михайлівна Шахова, Наталя Іванівна Коцюрубенко, Лідія Климівна Антипова, Володимир Станіславович Кривогуз

Анотація


Наведені багаторічні дані динаміки чисельності сисних шкідників у Миколаївській області. Показана ефективність застосування суміші піретроїдних і фосфорорганічних інсектицидів на посівах озимої пшениці.

Ключові слова


озима пшениця; сисні шкідники; клоп шкідлива черепашка; злакові попелиці; динаміка; захист; ефективність; інсектициди

Повний текст:

PDF

Посилання


Секун М.П. Заходи з обмеження чисельності злакових мух на озимій пшениці / М.П. Секун, С.В. Кондратюк // Захист і карантин

рослин. – 2008. – Вип. 54. – С. 344-350.

Секун М.П. Шкідлива черепашка / М.П. Секун – К.: Світ, 2002. – С. 9-11.

Довгань С.В. Клоп черепашка. Заходи захисту посівів від клопа черепашки / С.В. Довгань, Д.М. Фещин, О.Б. Сядриста // Захист і

карантин рослин. – 2008. – № 6. – С. 7-11.

Довідник із захисту рослин / Л.І. Бублик, Г.І. Васечко, В.П. Васильєв та ін. / За ред. М.П. Лісового. – К.: Урожай, 1999. – 744 с.

Верещагин Л. Н. Вредители и болезни зерновых колосовых культур / Л.Н. Верещагин – К.: Юнивест Маркетинг, 2001. – 128 с.

Котков В.П. Шкідлива черепашка і якість зерна / В.П. Котков, В.А. Іщенко, Л.М. Верещагін, В.В. Дикий – Миколаїв, 2001. – 5 с.

Секун М.П. Фітофаги на пшениці. Шкодочинність домінуючих видів / М.П. Секун // Захист рослин. – 1998. – № 4. – С. 6-7.

Волинець Т.М. Шкодочинність злакових попелиць як переносників вірусних хвороб озимої пшениці / Т.М. Волинець // Захист і карантин рослин. – 2003. – Вип. 49. – С. 95.

Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур // За ред. С.О. Трибеля. – К.: Урожай, 1986. – С. 71-78.

Методики випробування і застосування пестицидів // За ред. проф. С.О. Трибеля. – К.: Світ, 2001. – С. 127-129.