ВИКОРИСТАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ РОЗКЛАДАННЯ НЕТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Автор(и)

  • Олександр Борисович Кузьменко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

ґрунт, органічна речовина, гумус, поживні речовини, солома, мікробіологічні препарати

Анотація

Обґрунтовано використання соломи як органічного добрива в сучасних умовах господарювання. Представлені результати досліджень на підставі лабораторного модельного експерименту щодо визначення впливу мікробіологічних препаратів Байкал-ЭМ1, ЭМ-А на процес розкладання соломи в ґрунті і відновлення в ньому елементів живлення рослин і органічної речовини.

Біографія автора

Олександр Борисович Кузьменко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина – М.: Изд. ГУ, 1986. – 200 с.

Кузьменко О.Б. Еколого-економічна оцінка використання супутньої продукції зернових культур / О.Б. Кузьменко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 252; У 6 т. – Т. ІІ. – Дніпрпетровськ: ДНУ, 2009. – С. 499-454.

Горлачук В.В. Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування Західної України. – Львів, 1996. – 210 с.

Оптимальные параметры плодородия почв / Т.Н. Кулаковская, В.Ю. Кнашис, И.М. Богдевич и др. – М.: Колос, 1984. – 271 с.

Сайко В.Ф. Землеробство на шляху до ринку / Українська академія аграрних наук. Інститут землеробства. – Київ, 1997. – 48 с.

Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства / За ред. О.Г. Тараріко, М.Г. Лобаса. – К.: Ін-т

агроекології та біотехнології УААН, Аграрний ін.-т НВАТ «Агроінком», 1998. – 158 с.

Чесняк Г.Я., Зинченко М.М., Серокуров Ю.И. Расчет баланса гумуса в почвах и доз внесения органических удобрений для его

бездефіцитного содержания // Совершенствование агрохимического обслуживания колхозов и совхозов. – К.: Урожай, 1988. – 144 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН