МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ У ПІСЛЯРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

  • Наум Харитонович Грабак Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

агроландшафт, еколого-технологічна група земель, водозбір, рілля, залуження, заліснення, елемент ландшафту, стійкість ландшафту, землеустрій

Анотація

У статті підняті деякі методичні підходи при конструюванні високопродуктивних і екологічно збалансованих аграрних ландшафтів, такі як ландшафтне районування території, виділення земель різної якості та їх раціональне використання, оптимізація співвідношення ріллі, природних кормових угідь, лісонасаджень, водойм тощо. Значна увага приділена меліоративним заходам.

Біографія автора

Наум Харитонович Грабак, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та природокористування

Посилання

Земельний кодекс України / Екологічне законодавство України. Збірник законодавчих актів. – Видання четверте. – Харків:

Екоправо, 2002. – С. 67-168.

Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів: Навчальний посібник. – Харків: Вид-во ХДАУ, 2001. – 116 с.

Булигін С.Ю. Регламентація технологічного навантаження земельних ресурсів // Землевпорядкування. – 2003. – № 1. – С. 38-43.

Макаренко Н.А. та ін. Методи обстеження агроландшафтів при проведенні екологічної експертизи // Агроекологія та

біотехнологія. Збірник наукових праць ІАБ УААН. – Випуск 3. – К.: Нерапріст, 1999. – С. 40-45.

Сайко В.Ф. Наукові підходи щодо раціонального землекористування в умовах здійснення аграрної реформи / Вісник аграрної науки. – 2000. – № 5. – С. 5-10.

Системи і методи раціонального землекористування. Iowa Export – Import, 1998. – 186 c.

Тараріко О.Г., Москаленко В.М. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії. – К.:

Фітосоціоцентр, 2002. – 64 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ