МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ШКІДЛИВИМИ ВИКИДАМИ В АТМОСФЕРУ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Леонід Павлович Клименко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Наталія Олександрівна Воскобойнікова Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Олексій Олександрович Новосадовський Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

викиди в атмосферу, забруднення території, частинка, далекість польоту частинки, задача Коші

Анотація

На основі розв’язку задачі про далекість польоту при дії вітру матеріальної частинки з відомими механічними параметрами (діаметр, густина, початкова вертикальна швидкість), яка вилітає з високої вертикальної труби, здійснюється наближена оцінка забруднення території шкідливими викидами в атмосферу продуктів функціонування об’єктів промислового виробництва.

Біографії авторів

Леонід Павлович Клименко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

професор, доктор технічних наук, ректор

Наталія Олександрівна Воскобойнікова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

старший викладач кафедри екології і природокористування

Олексій Олександрович Новосадовський, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістрант

Посилання

Клименко Л.П. Техноекологія. – Одеса: Фонд Екопрінт, 2000. – 544 с.

Надточій П.П., Вольвач Ф.В., Гермашенко В.Г. Екологія ґрунту та його забруднення. – К.: «Аграрна наука», 2002. – 285 с.

Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: Навчальний посібник. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 172 с.

Бызова Н.Л. Методическое пособие по учету рассеивания примесей в пограничном слое атмосферы по метеорологическим

данным. – М.: Гидрометеоиздат, 1973. – 346 с.

Измалков В.И. Экологическая безопасность, методология прогнозирования антропогенних занрязнений и основы

построенияэкологического мониторинга. – СПб., 1994. – 131 с.

Дубовик В.П., Юрик I.I. Вища математика: Навч. посiбник. – К.: Вища шк., 1993. – 648 с.

Федяевский К.К., Войткунский Я.И., Фаддеев Ю.И. Гидромеханика. – Л.: Судостроение, 1968. – 568 с.

Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика. – М.: Наука, 1969. – 399 с.

Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения. – М.: Просвещение, 1988. – 254 с.

Федяевский К.К., Войткунский Я.И., Фаддеев Ю.И. Гидромеханика. – Л.: Судостроение, 1968. – 568 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ