РАДІОЄКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Михайло Олександрович Троїцький Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine

Ключові слова:

ґрунти, радіоекологічна оцінка агроландшафтів, комплексна оцінка властивостей ґрунту

Анотація

Розраховані значення інтегрального показника «комплексна оцінка властивостей ґрунту» для основних ґрунтів Миколаївської області. Показана залежність інтенсивності накопичення цезію-137 з ґрунту в рослини від цього показника. На основі аналізу внеску кожного з вихідних показників запропоновано контролювати зміни радіоекологічних характеристик ґрунтів зони Степу за змінами їх гумусного режиму.

Біографія автора

Михайло Олександрович Троїцький, Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

завідувач лабораторії екологічної безпеки земель і якості
продукції

Посилання

Ильязов Р.Г., Шакиров Ф.Х., Пристер Б.С. и др. Адаптация агросферы к условиям техногенеза / Под ред. Чл.-корр. АН РТ Р.Г.

Ильязова. – Казань: Изд-во «Фэн» Академии наук РТ, 2006. – 664 с.

Пристер Б.С. Богданов // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 4. – С. 7-12.

Троїцький М.О., Протченко Н.М. Радіоекологічні дослідження агроландшафтів Миколаївської області // Вісник аграрної

науки Причорномор’я. – 2005. – Вип. 2(30). – С. 190-198.

Троїцький М.О., Протченко Н.М. Оцінка гетерогенності ґрунтових показників у системі радіоекологічного моніторингу

Миколаївської області // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 81. – Вип. 68. Екологія: Сучасний стан родючості

ґрунті та шляхи її збереження. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – С. 111-114.

Черенкова Э.И., Винцукевич Н.В., Троицкий М.А. и др. Результаты изучения перехода радионуклидов из поливных вод в

сельськохозяйственные растения в районах расположения АЭС. В кн. «Радиоэкологические исследования в зоне АЭС: Сб.

науч. трудов. – Свердловск: УрО Ан СССР, 1988. – С. 97-102.

Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков: АФ «Антиква», 2002. – 428 с.

Пристер Б.С. Количественная комплексная оценка свойств почвы при прогнозировании поведения радионуклидов в системе

почва-растение // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 1. – С. 61-68.

Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель (методично-нормативне забезпечення) / За ред. В.П. Патики, О.Г. Тараріко. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення / За ред. С.М. Рижика, М.В. Лісового, Д.М. Бенцаровського. – К., 2003. – 64 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МИКОЛАЇВЩИНИ