СЕЛЕКЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ПЛОДЮЧОСТІ

Автор(и)

  • Віктор Макарович Бугаєвський Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН, Ukraine
  • Віктор Миколайович Балацький ІС УААН, Ukraine
  • Михайло Семенович Косой керівник тваринницького комплексу СГПП «Техмет-Юг», Ukraine
  • Людмила Володимирівна Онищенко Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН, Ukraine

Ключові слова:

генетичні маркери, плодючість, селекція, стресостійкість, ДНК- діагностика

Анотація

Висвітлено стан і направленість роботи з формування високопродуктивного генофонду свиней на Миколаївщині. Акцентовано увагу на вдосконалення продуктивних якостей нових порід м’ясного напряму продуктивності, особливо нової вітчизняної червоної білопоясої породи свиней

Біографії авторів

Віктор Макарович Бугаєвський, Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник, завідувач НТ-відділу апробації, маркетингу та освоєння наукових розробок у тваринництві, співавтор червоної білопоясої породи свиней

Віктор Миколайович Балацький, ІС УААН

кандидат біологічних наук, зав. лабораторії генетики

Михайло Семенович Косой, керівник тваринницького комплексу СГПП «Техмет-Юг»

неодноразовий лауреат Державних премій СРСР за значні досягнення в конструюванні новітніх машин та агрегатів,

Людмила Володимирівна Онищенко, Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН

науковий співробітник

Посилання

Балацький В.М., Почерняев К.Ф. Оцінка генотипів свиней методом ДНК-тестування // 36. Сучасні методики досліджень у

свинарстві. – Полтава, 2005. – С. 75-82.

Бугаевский В.М., Савченко І.М., Косой М.С. Состояние и направленность селекционно-племенной работы в свиноводстве

Николаевской области Украины // Таврійський науковий вісник. Випуск 58. – Частина 2. – Херсон, 2008. – С. 116-120.

Бугаевский В.М., Онищенко Л.В., Уманская Л.В. Перспективные генотипы свиней в условиях Николаевской области //

Аграрний Вісник Причорномор’я. – Одеса, 2005. – № 31.

Шейко И.П., Лобан И.А. и др. Селекция по повышению многоплодия свиноматок крупной белой породы методом молекулярной генной діагностики // Животноводство и ветеринарная медицина. – 2006. – № 3. – С. 77-81.

Плященко С.И., Хохлова И.И. Микроклимат и продуктивность животных. – Л.: Колос, 1976. – 208 с.

Кабанов В.Д. Интенсификация производства свинины. – М.: Знание, 1986. – 64 с.

Козловский В.Т. Технология промышленного свиноводства. – М.: Россельхозиздат, 1984. – 334 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН