СТАЛИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Валерій Володимирович Добровольський Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

сталий розвиток суспільства, наука, наукове забезпечення, екологічна безпека, паспорт спеціальності, екологічні науки

Анотація

У статті розглядається питання наукового забезпечення сталого розвитку. Наведено аналіз офіційних документів міжнародних організацій з цього приводу, розглядається історія питання наукового забезпечення побудови майбутнього суспільства. В роботі обґрунтовується управлінський аспект впливу на наукову діяльність через стимулювання організації і оцінки дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук у контексті сталого розвитку суспільства

Біографія автора

Валерій Володимирович Добровольський, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

к.т.н., доцент, доцент кафедри екології та природокористування, член-кореспондент УЕАН

Посилання

Бюлетень ВАК

Всесвітня Декларація про вищу освіту для XXI століття: підходи і практичні заходи.

Голубець М. І. Екосистемологія / М. І. Голубець – Львів : ПОЛЛІ, 2000. – 316 с.

Добровольський В. В. Екологія як науково-методична основа теорії сталого розвитку / В. В. Добровольський // Наукові

праці : Науково-методичний журнал. – Т. 152. Вип. 140. Екологія. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. –

С. 6-11.

Добровольський В. В. Основи теорії екологічних систем / В. В. Добровольський. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 270 с.

Дорогунов С. І. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку: концепція системно-

динамічного вирішення / С. І. Дорогунов, О. М. Ральчук. – К. : Наукова думка, 2001. – 172 с.

Моисеев Н. Н. Пути к созиданию / Н. Н. Моисеев. – М. : Республика, 1992. – 255 с.

Програма дій «Порядок денний на XXI століття». – К. : Інтерсфера, 2000. – 360 с.

Ситник К. М. Значення біосферно-ноосферних ідей В. І. Вернадського для екологічної стратегії збереження ресурсів

біосфери та оптимізації життєвого середовища / Н. П. Травлеев // Екологія та ноосфера. – № 1-2. Т. І. – К. – Дніпропетровськ,

– С. 5–11.

Травлеев Н. П. В. И. Вернадский и почвовединие / Н. П. Травлеев // Екологія та ноосферологія. – № 1-2. Т. І. – К. –

Дніпропетровськ, 1995. – С. 12–21.

Трегобчук В. М. Концепція сталого розвитку для України / В. М. Тренобчук // Вісник НАН України. – 2002. – № 2.

Шмандій В. М. Роль екологічної безпеки у забезпеченні національної безпеки / В. М. Шмандій // Экология-плюс, 2008. –

№ 3. – С. 2–8.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК