Том 179, № 167 (2012)

Зміст

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

СТАЛИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Валерій Володимирович Добровольський
Готовність до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності як стратегічний орієнтир фахової освіти екологів PDF
Ганна Володимирівна Нєпєіна
ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В АПК УКРАЇНИ PDF
Наум Харитонович Грабак

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

ОСОБЛИВОСТІ АЕРОТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ПОБЛИЗУ ПРОМИСЛОВИХ ЗОН PDF
Микола Миколайович Харитонов, Лариса Володимирівна Шупранова
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ PDF
Лариса Володимирівна Андрійченко, Т. В. Порудєєва, В. П. Шкумат
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ FRAILEA BRITTON & ROSE (CACTACEAE) В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ PDF
Андрій Юрійович Нєпєін
КОСТРИЦЯ ЧЕРВОНА (FESTUCA RUBRA L.) – ЦІННА ГАЗОННА ТРАВА PDF
Лідія Климівна Антипова, Володимир Сергійович Гончарук, Микола Миколайович Мєдвєдєв
ВПЛИВ РЕЖИМІВ СУШІННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ПОКАЗНИКИ ЙОГО ПРОДОВОЛЬЧИХ І НАСІННЄВИХ ЯКОСТЕЙ PDF
Олег Анатолійович Коваленко, Наталя Василівна Косовська
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОСА В ПІСЛЯЖНИВНИХ ПОСІВАХ РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ PDF
Андрій Володимирович Полєнок
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЯЧМЕНЮ PDF
М. І. Давидчук, О. В. Кравченко, О. О. Вороний
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА РІЗНИХ ФОНАХ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ PDF
Антоніна Вікторівна Панфілова
ЗАКОНОМЕРНОСТИ АККУМУЛЯЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БУГСКОГО ЛИМАНА PDF (Русский)
В. Н. Смирнов

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТІВ

СУЧАСНИЙ СТАН ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
К. М. Кравченко, О. В. Кравченко
СОЛОНЦЮВАТІСТЬ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЇХ СТАНУ PDF
Петро Федорович Кісорець
ДИНАМІКА ВМІСТУ РУХОМИХ ФОСФАТІВ У ҐРУНТАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В. Ф. Голубченко, Е. В. Куліджанов, Г. А. Капустіна, Н. А. Ямкова
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО- ОБҐРУНТОВАНИХ СІВОЗМІН PDF
Ганна Анатоліївна Макарова, М. К. Глущенко, В. С. Запасний
МІГРАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦІ «ҐРУНТ-РОСЛИНИ» В АГРОЛАНДШАФТАХ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Михайло Олександрович Троїцький, Лариса Анатоліївна Дмитрієва
ЗМІНА ВОДНО-ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ PDF
Ольга Дмитрівна Борисюк, Марія Михайлівна Попова, Ганна Анатоліївна Макарова, Ольга В’ячеславівна Кравченко
БАГАТОСТРАЖДАЛЬНА УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ PDF
Наум Харитонович Грабак

ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН PDF
Володимир Маркович Давиденко
СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ ГЕНОТИПУ ЧЕРВОНИХ БІЛОПОЯСНИХ СВИНЕЙ В УМОВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Віктор Макарович Бугаєвський, Людмила Володимирівна Онищенко, Михайло Іванович Данильчук
СТУПІНЬ КОНСОЛІДАЦІЇ В СТАДАХ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПЛЕМЗАВОДІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олена Олександрівна Молдованова, Анатолій Вікторович Соколов, Лідія Олександрівна Левченко, Борис Устинович Філіпішин

НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РИСІВНИЦТВА PDF
Ганна Миколаївна Марущак, Леся Георгіївна Шляхова, Василь Анатолійович Єропкін

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНШЕ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВЩИНИ PDF
Аркадій Федорович Кисельов, Віктор Олексійович Зюзін, Олег Ігорович Цебржинський, Анатолій Олександрович Руденко, Валерій Семенович Єрмілов, Тамара Миколаївна Зінченко
ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ PDF
П. В. Хомяк
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Наталія Вікторівна Цуркан, Лідія Климівна Антипова, В. М. Балло
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ОСВІТИ PDF
Віктор Олексійович Зюзін, Тамара Миколаївна Зінченко
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ҐРУНТІВ У ПРАКТИЦІ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Михайло Олександрович Троїцький, Лариса Анатоліївна Дмитрієва, Ніна Михайлівна Протченко
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ PDF
Валерій Володимирович Добровольський
ФІТОМОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ PDF
Ганна Анатоліївна Макарова, Михайло Олександрович Троїцький
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОФУРАЖНИХ КУЛЬТУР У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ PDF
Лариса Володимирівна Андрійченко, Володимир Олександрович Порудєєв, В. П. Шкумат
ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА СПОРТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОРТСМЕНІВ МЕТОДОМ ІМУНОКОРЕКЦІЇ PDF
Віктор Олексійович Зюзін, Тамара Миколаївна Зінченко, Аркадій Федорович Кисельов, В. С. Черно, Олександр Тимофійович Скобін

ЕКОЛОГІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА БАГАТОРІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ШКІДНИКІВ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Андрій Васильович Дудник
ЗЛАКОВІ МУХИ НА ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Андрій Іванович Шаповалов
ЗАХИСТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД СИСНИХ ШКІДНИКІВ PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Наталя Іванівна Коцюрубенко
КЛОП ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА ТА ЗАХИСТ ВІД НЕЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Андрій Іванович Шаповалов
ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
С. В. Кривенко