МІГРАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦІ «ҐРУНТ-РОСЛИНИ» В АГРОЛАНДШАФТАХ СТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Михайло Олександрович Троїцький Державна установа Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine
  • Лариса Анатоліївна Дмитрієва Державна установа Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine

Ключові слова:

важкі метали, степова зона України, перехід із ґрунту в рослини

Анотація

Оцінено кількісні характеристики міграції міді, цинку, кадмію та свинцю із ґрунту в рослини для ґрунтово-кліматичних умов Степу України. Було досліджено, що інтенсивність переходу металів-мікроелементів (цинк, мідь) із ґрунту в основну рослинницьку продукцію більша, ніж у побічну. Для металів- токсикантів (свинець та кадмій), навпаки, – спостерігається більш інтенсивний іх перехід у побічну продукцію, порівняно з основною. За біологічною рухливістю важкі метали в умовах Степу України утворюють ряд цинк – мідь – кадмій – свинець.

Біографії авторів

Михайло Олександрович Троїцький, Державна установа Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

к.с.-г.н., начальник випробувального центру

Лариса Анатоліївна Дмитрієва, Державна установа Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

провідний спеціаліст

Посилання

Глазовская М. А. Принципы классификации почв по опасности их загрязнения тяжелыми металлами / М. А. Глазовская // Биологические науки, 1989. – № 9. – С. 9–15.

Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва – растение / В. Б. Ильин. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. – 115 с.

Ильин В. Б. Относительные показатели загрязнения в системе почва-растение / В. Б. Ильин, М. Д. Степанова // Почвоведение. – 1979. № 11. – С. 61–67.

До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення ґрунтів важкими металами / А. І. Фатєєв, М. М. Мірошниченко, В. Л. Самохвалова, Т. Ю. Биндич // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 10. – С. 39-62.

Балюк С. А. Оцінка забруднення зрошувальної води та ґрунтів важкими металами / С. А. Балюк, В. Я. Ладних, Л. В. Мошник // Вісник аграрної науки. – 2003. – № 1. – С. 65–68.

Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичних элементов. Міждержавний стандарт ГОСТ 30178-96. – [Чинний від 2002.01.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2001. – 14 с. – (Національні стандарти України).

Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. Изд. 2-е. – М. : ЦИНАО, 1992 – 62 с. – (Методичні вказівки).

Макарова Г. А. Вплив біологічних особливостей культур на інтенсивність міграції важких металів в ланці «ґрунт-рослини» / Г. А. Макарова, М. О. Троїцький, Л. А. Дмитрієва / ХІ Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини». Збірник наукових праць. Випуск 11 / [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – C. 175–178.

Kabata-Pendias A. Trace elements in soil and plants/ A. Kabata-Pendias, H. Pendias / Roca Raton : CRC Press, 2001. – 432 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТІВ