ДИНАМІКА ВМІСТУ РУХОМИХ ФОСФАТІВ У ҐРУНТАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • В. Ф. Голубченко Державна установа Одеський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine
  • Е. В. Куліджанов Державна установа Одеський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine
  • Г. А. Капустіна Державна установа Одеський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine
  • Н. А. Ямкова Державна установа Одеський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine

Ключові слова:

агрохімічні дослідження, рухомі фосфати, органічні добрива, фосфорні добрива

Анотація

Висвітлено результати досліджень стану рухомих фосфатів у ґрунтах Одеської області за 45 років агрохімічних досліджень. Встановлено тісний кореляційний зв’язок між вмістом рухомих фосфатів і нормами внесення органічних і фосфорних добрив у І-V турах досліджень.

Посилання

Городній М. М. Агрохімія : [підручник] / Городній М. М., Бикін А. В., Нагаєвська Л. М. ; [за ред. М. М. Городнього]. – ТОВ

«Алефа», 2003. – 786 с.

Дмитренко П. А. Фосфатный режим почв Украинской ССР и приемы его улучшения / П. А. Дмитренко // Труды Почвенного ин-

та им В. В. Докучаева, 1957., т. 50. – С. 152–174.

Панников В. Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В. Д. Панников, В. Г. Минеев. – М. : Колос, 1977. – 412 с.

Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : [підручник] / [Д. Мельничук, М. Мельников, Дж. Хофман та ін.]; за ред.

Дж. Хофмана, Д. Мельничука, М. Городнього. – К. : Арістей, 2004. – 487 с.

Никитишен В. И. Эколого-агрохмические основы сбалансированного применения удобрений в адаптивном земледелии /

В. И. Никитишен. – М. : Наука, 2003. –183 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТІВ