СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ ГЕНОТИПУ ЧЕРВОНИХ БІЛОПОЯСНИХ СВИНЕЙ В УМОВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Віктор Макарович Бугаєвський, Людмила Володимирівна Онищенко, Михайло Іванович Данильчук

Анотація


Висвітлено результати багаторічної роботи, яка проводилася науковими співробітниками та виробничниками Миколаївщини, зі створення та розповсюдження нової породи червоних білопоясих свиней.

Ключові слова


селекційна ознака; генофонд; селекція; м’ясні якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Акнєвський Ю. П. Результати селекції свиней великої білої породи за відгодівельними та м’ясними якостями /

Ю. П. Акнєвський, Л. П. Гришина // Аграрний вісник Причорномор’я. – Вип. 31. – Одеса. 2005. – С. 57–58.

«Автоматизоване моделювання селекційних індексів для оцінки свиней» // [Березовський М. Д., Гетя А. А., Ващенко П. А. та

ін.] Вісник Полтавської державної аграрної академії, № 4. – 2008. – С. 92–94.

Ващенко П. А. «Визначення племінної цінності свиней різними методами» / П. А. Ващенко // Вісник аграрної науки

Причорномор’я. Вип.1. Т. 2, 2010.

Гетя А. А. «Застосування BLUP - методу при організації оцінки селекційної цінності свиней в Україні» / А. А. Гетя // Вісник

аграрної науки Причорномор’я. – 2011.

Познякова Т. С. «Репродуктивні якості чистопородних і помісних свиноматок при схрещуванні з кнурами вітчизняної та

зарубіжної селекції» / Т. С. Познякова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – № 1. – 2011.

Рубан С. Ю. «Сучасна оцінка племінної цінності бугаїв-плідників» / С. Ю. Рубан. – К. : Видавн. дім. «Стилос», 2005. – С. 20–28.

Інструкція з бонітування свиней; Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. – К. : «Київський університет», 2003.

Чинаров Ю. «Метод племенной оценки свиней на основе BLUP и животноводство России» / Ю. Чинаров, Н. Зиновьева,

Л. Эрнст – № 2. – 2007. – С. 45–46


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.