СОЛОНЦЮВАТІСТЬ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЇХ СТАНУ

Петро Федорович Кісорець

Анотація


Висвітлено сучасний стан солонцюватості ґрунтів Миколаївської області та запропоновані заходи щодо його поліпшення за умов обмежених ресурсів.

Ключові слова


зрошення; солонцюватість; ступінь солонцюватості; солонцюваті ґрунти; ємність вбирання; увібраний натрій; обмінний кальцій; хімічна меліорація; гіпсування; фосфогіпс; вапняк

Повний текст:

PDF

Посилання


Екологічні проблеми землеробства / І. Д.Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей та ін.; [за ред. І. Д. Примака]. – К. : Центр

учбової літератури, 2010. – 456 с.

Ромащенко М. І. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи поліпшення / М. І. Ромащенко, С. А. Балюк. – К. : Світ, 2000. –

с.

Позняк С. П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С. П. Позняк. – Львов : ВНТЛ, 1997. – 240 с.

Заходи з підвищення продуктивності солонцюватих ґрунтів Одеської області / В. Ф. Голубченко, В. П. Онищук,

В. І. Михайлик, О. І. Козаченко // Наукові праці : Наук.-метод. журнал. – Т. 81. – Вип. 68. Екологія : Сучасний стан родючості

ґрунтів та шляхи її збереження. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 85–87.

Ґрунти Миколаївської області / [уклад. П. Д. Бабич, В. М. Ульянкіна]. – Одеса : Маяк, 1969. – 59 с.

Сало О. Потенціал сидератів / О. Сало // Агроперспектива. – 2009. – № 4. – С.40-45.

Гаврилович Н. Ю. Про тривалість впливу меліоративної плантажної оранки на властивості та продуктивність солонцевих

ґрунтів півдня України / Н. Ю. Гаврилович, О. М. Дрозд // Агрохімія і ґрунтознавство : Міжвідомчий тематичний науковий

збірник. Спец. випуск до VII з’їзду УТГА (липень 2006 р., м. Київ). – Харків, 2006. – С. 203-206.

Чорний С. Г. Про хімічну меліорацію зрошуваних осолонцьованих ґрунтів / С. Г. Чорний // Аграрник. – 2007. – № 11. – С. 10.

Дешеві зелені добрива / О. Качмар, В. Бульо, В. Сорочинський, Ю. Оліфір // Farmer. – 2009. – № 3–4. – С. 26–28.

Меліорація солонцюватих ґрунтів Дніпропетровського регіону / С. І. Жученко, В. О. Сироватко, В. В. Клейн, І. М. Плахотній,

В. Ф. Вілко // Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку ХХІ

століття : Тези доповідей Міжнародної наук.-практич. конференції, присвяченої 50-річчю з дня створення Інституту

ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського. – Харків, 2006. – С. 169–171