ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Віктор Олексійович Зюзін Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Тамара Миколаївна Зінченко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

стан, проблема, професійна підготовка, фізична реабілітація, працевлаштування

Анотація

У статті подано аналіз сучасного стану професійної підготовки і проблеми працевлаштування спеціалістів з фізичної реабілітації.

Біографії авторів

Віктор Олексійович Зюзін, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

д.мед.н., професор, завідувач кафедри

Тамара Миколаївна Зінченко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

к.мед.н., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

Посилання

Бойчук Т. В. Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців фізичної реабілітації / Т. В. Бойчук, О. С. Левандовский //

Науково-практична конференція «Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітаційні СПА-технології», 29-30 квітня 2009 p. –м. Севастополь. Матеріали конф. – С 11–12;

Бугеря Т. М. Міжпредметні зв’язки у навчанні професійно орієнтованих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх фізичних

реабілітологів : автореф. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /

Т. М. Бугеря. – Луганськ, 2009 – 20 с;

Казакова СМ. Современное состояние подготовки и перспективы трудоустройства специалистов по физической реабилитации / С. М. Казакова, Е. А. Казаков // Науково-практична конференція «Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-

технологій», 29-30 квітня 2009 р., м. Севастополь. Матеріали конф. – С. 36–37;

Лист Міністра охорони здоров’я № 11.03-04/22 від 5.11.2007 р;

Малахов В. А. Клиническая кинезология как раздел подготовки специалистов в области реабилитации / В. А. Малахов,

А. Н. Завгородняя // Науково-практична конференція «Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-

технологій», 29-30 квітня 2009 p., м. Севастополь. Матеріали конф. – С. 52;

Марченко О.Перспективи підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації / Марченко О. // Теорія та методика фізичного виховання та

спорту. – 2008. – № 1. – С. 47–51;

Матрошилін О. Г. Особливості І викладання фізіотерапії студентам спеціальності «Фізична г. реабілітація» факультету фізичного

виховання ДЦПУ імені Івана Франка / О. Г. Матрошилін // Науково-практична конференція І «Фізична та фізіотерапевтична

реабілітація. Реабілітація СПА-технологій», 29-30 квітня 2009 р., м. Севастополь. Матеріали конф. – С. 53–54;

Матрошилін О. Г. Основи загальної фізіотерапії та – курортології : [навчальний посібник] / Матрошилін О. Г., Зав’ялова О. Р., Рогалюк О. А. – Дрогобич, 2006. – 297 с.

Пшисада Г. Обучение физиотерапевтов в Польше / Г. Пшисада, І А. Кволек // Науково-практична конференція «Фізична та,

фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-технологій», 29-30 квітня 2009 p., м. Севастополь. Матеріали конф. – С. 69–72.

Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – Здоров’я ; нації». – К., 1988. – 48 с; 11. Яворська Л. Г. Шляхи вдосконалення навчання спеціалістів по фізичній реабілітації та подальшого : працевлаштування / Л. Г. Яворська // Науково-практична конференція «Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-технологій», 29-30 квітня 2009 р., м. Севастополь. Матеріали конф. –

С. 112–113

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНШЕ