ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ОСВІТИ

Віктор Олексійович Зюзін, Тамара Миколаївна Зінченко

Анотація


У статті подано аналіз сучасного стану професійної підготовки і проблеми працевлаштування спеціалістів з фізичної реабілітації.

Ключові слова


стан; проблема; професійна підготовка; фізична реабілітація; працевлаштування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук Т. В. Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців фізичної реабілітації / Т. В. Бойчук, О. С. Левандовский //

Науково-практична конференція «Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітаційні СПА-технології», 29-30 квітня 2009 p. –м. Севастополь. Матеріали конф. – С 11–12;

Бугеря Т. М. Міжпредметні зв’язки у навчанні професійно орієнтованих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх фізичних

реабілітологів : автореф. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /

Т. М. Бугеря. – Луганськ, 2009 – 20 с;

Казакова СМ. Современное состояние подготовки и перспективы трудоустройства специалистов по физической реабилитации / С. М. Казакова, Е. А. Казаков // Науково-практична конференція «Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-

технологій», 29-30 квітня 2009 р., м. Севастополь. Матеріали конф. – С. 36–37;

Лист Міністра охорони здоров’я № 11.03-04/22 від 5.11.2007 р;

Малахов В. А. Клиническая кинезология как раздел подготовки специалистов в области реабилитации / В. А. Малахов,

А. Н. Завгородняя // Науково-практична конференція «Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-

технологій», 29-30 квітня 2009 p., м. Севастополь. Матеріали конф. – С. 52;

Марченко О.Перспективи підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації / Марченко О. // Теорія та методика фізичного виховання та

спорту. – 2008. – № 1. – С. 47–51;

Матрошилін О. Г. Особливості І викладання фізіотерапії студентам спеціальності «Фізична г. реабілітація» факультету фізичного

виховання ДЦПУ імені Івана Франка / О. Г. Матрошилін // Науково-практична конференція І «Фізична та фізіотерапевтична

реабілітація. Реабілітація СПА-технологій», 29-30 квітня 2009 р., м. Севастополь. Матеріали конф. – С. 53–54;

Матрошилін О. Г. Основи загальної фізіотерапії та – курортології : [навчальний посібник] / Матрошилін О. Г., Зав’ялова О. Р., Рогалюк О. А. – Дрогобич, 2006. – 297 с.

Пшисада Г. Обучение физиотерапевтов в Польше / Г. Пшисада, І А. Кволек // Науково-практична конференція «Фізична та,

фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-технологій», 29-30 квітня 2009 p., м. Севастополь. Матеріали конф. – С. 69–72.

Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – Здоров’я ; нації». – К., 1988. – 48 с; 11. Яворська Л. Г. Шляхи вдосконалення навчання спеціалістів по фізичній реабілітації та подальшого : працевлаштування / Л. Г. Яворська // Науково-практична конференція «Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-технологій», 29-30 квітня 2009 р., м. Севастополь. Матеріали конф. –

С. 112–113


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.