ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РИСІВНИЦТВА

Автор(и)

  • Ганна Миколаївна Марущак Інститут рису НААН, Ukraine
  • Леся Георгіївна Шляхова Інститут рису НААН, Ukraine
  • Василь Анатолійович Єропкін Інститут рису НААН, Ukraine

Ключові слова:

рис, солома, лузга, брикет, біопаливо, ефективність

Анотація

У статті представлено перспективи використання побічної продукції рисівництва в якості біопалива, наведено розрахунки економічної ефективності застосування соломи при сушінні зерна (строк окупності проекту 0,9 року) та використання брикетів з рисової лузги для опалення приміщень (строк окупності проекту 3,4 року).

Біографії авторів

Ганна Миколаївна Марущак, Інститут рису НААН

к.с.-г.н., с.н.с. завідувач лабораторії агромеліоративного
моніторингу та якості с.-г. продукції

Леся Георгіївна Шляхова, Інститут рису НААН

спеціаліст лабораторії агромеліоративного моніторингу та якості с.-г. продукції

Василь Анатолійович Єропкін, Інститут рису НААН

аспірант, завідувач сектора маркетингових досліджень, інтелектуальної власності та економічного аналізу

Посилання

http://bioenergy.in.ua

Биотопливо из рисовой соломы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.biotoplivo.info/solid_fruel/12-

biotoplivo-iz-risovoy_solomy.html.

Никифорова Т. Перспективы использования вторичного сырья крупяных производств / Т. Никифорова [и др.] //

Хлебопродукты. – 2009. – № 7. – С. 50–51.

Дудченко В. В. Ефективні заходи використання альтернативних джерел енергії / В. В. Дудченко, В. А. Єропкін,

І. В. Гордієнко // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. – Херсон: Айлант, 2010. – Вип. 72. – С. 89–94.

Госпадинова В. И. Использование вторичного сырья рисового производства / В. И. Госпадинова, Т. Л. Коротенко //

Рисоводство. – 2009. – № 15. – С. 65–69.

Курило В. Л. Використання побічної продукції рисівництва як біоенергетичного ресурсу / В. Л. Курило, І. В. Гордієнко //

Цукрові буряки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – К., 2011. – № 5(83). – С. 8–9.

Госпадинова В. И. Использование вторичного сырья рисового производства / В. И. Госпадинова, Т. Л. Коротенко //

Рисоводство. – 2010. – № 17. – С. 79–81.

http://sops.gov.ua/index.php?page=reestr.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ