ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В АПК УКРАЇНИ

Наум Харитонович Грабак

Анотація


У статті показані основні проблеми рослинництва і тваринництва й вивчені шляхи їх подолання за рахунок екологічних інновацій, основна мета яких – отримання достатньої кількості екологічно чистої та екологічно безпечної продукції й мінімізація забруднення довкілля. Значна увага приділена біотехно- логічним методам, збереження генофонду рослин і тварин.

Ключові слова


екологічні інновації; сорти рослин; породи тварин; гібридизація; генно-модифіковані (трансгенні) організми; рекомбінантна ДНК; генетична інженерія; раритетні породи тварин; генетична ерозія; аборигенні породи тварин; чистопородне розведення

Повний текст:

PDF

Посилання


Безгулий В. В. Регіональна економіка України і світу : посібник / В. В. Безгулий, С. В. Козинець. К. : Видавничий центр

«Академія», 2002. 216 с.

Дрейер О. К. Экология и устойчивое развитие / О. К. Дрейер, В. А. Лось. –М. : Изд-во УРАО, 1997. 224 с.

Кирюшин В. В. Эколого-экономические проблемы агротехнологической политики / В. В. Кирюшин // Общество и

экономика. 2003. № 7-8. С. 92-116.

Попцов А. В. Направления государственной поддержки сельского хозяйства в развитых странах / А. В. Попцов // АПК:

Экономика, управление. 2005. № 11. С. 17-22.

Рыбак Л. Экологические проблемы животноводства / Л. Рыбак // Агробизнес-Россия. 2005. № 12. С. 17-20.

Сафронов Т. А. Екологічні основи природокористування / Т. А. Сафронов. – Львів, 2003. 189 с.

Суржик Л. Біотехнологія в сучасному світі, користь і ризики / Л. Суржик // Дзеркало тижня. On The WEB. № 36. 2006.

С. 14-15.