КОСТРИЦЯ ЧЕРВОНА (FESTUCA RUBRA L.) – ЦІННА ГАЗОННА ТРАВА

Лідія Климівна Антипова, Володимир Сергійович Гончарук, Микола Миколайович Мєдвєдєв

Анотація


У статті наведено аналіз результатів досліджень 2010-2011 рр. росту і розвитку багаторічних злакових трав на півдні України.

Ключові слова


костриця; сорт; висота; динаміка росту рослин

Повний текст:

PDF

Посилання


Резько И. В. Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садових построек. Большая энциклопедия /

И. В. Резько – М. : Харвест, 2010. – 224 с.

Ипполитова Н. Я. Планировка и цветочный дизайн участка / Н. Я. Ипполитова – М. : ЗАО «Фитон +», 2003. – 190 с.

Ерохина В. И. Озеленение населѐнных мест / В. И. Ерохина, Г. П. Жеребцова, Т. И. Вольфтруб и др. – М. : Стройиздат,

– 480 с.: ил.

Глазачев Б. О. Посібник майстра зеленого господарства / Б. О. Глазачев. – К. : Техніка, 1996. – 184 с.

Чоха О. В. Газонні покриття м. Києва / О. В. Чоха. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 288 с.

Мазина И. Г. Создание газонов и уход за ними / И. Г. Мазина, А. Д. Жирнов. – К. : ГАККиИ, 2001. – 41 с.

Петриченко В. Ф. Лучне кормовиробництво і насінництво трав / В. Ф. Петриченко, П. С. Макаренко. Посіб. для с.-г. вузів. –

Вінниця : Діло, 2005. – 227 с.

Утеуш Ю. А. Кормові ресурси флори України / М. Г. Лобас. – К. : Наукова думка, 1996. – 222 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.