ЗЛАКОВІ МУХИ НА ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Ніна Михайлівна Шахова, Андрій Іванович Шаповалов

Анотація


Наведені багаторічні дані динаміки чисельності злакових мух у Миколаївській області. Показано вплив строків сівби та попередників озимої пшениці на чисельність злакових мух.

Ключові слова


озима пшениця; злакові мухи; динаміка; строки сівби; попередники; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Секун М. П. Фітофаги на пшениці / М. П. Секун // Захист рослин. – 1998. – № 4. – С. 6–7.

Рекомендації по боротьбі із злаковою мухою. – К. : Урожай, 1969. – С. 4-5.

Круть М. В. Злакові мухи – шкідники зернових злакових культур / М. В. Круть – Харків : ХДАУ, 1998. – 72 с.

Круть М. В. Роль елементів технології вирощування зернових культур у захисті посівів від злакових мух // Пропозиція. – 2002. – № 7. –С. 60-61.

Довідник із захисту рослин / Л. І. Бублік, Г. І. Васечко, В. П. Васильєв та ін. / За ред. М. П. Лісового. – К. : Урожай, 1999. – С. 12.

Секун М. П. Заходи з обмеження чисельності та шкодочинності злакових мух на озимій пшениці / М. П. Сукун, С. В. Кондратюк //

Захист і карантин рослин. – 2008. – Вип. 54. – С. 347–348.

Омелюта В. П. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В. П. Омелюта, І. В. Григорович, В. С. Чабан. – К. : Урожай, 1986. – С. 85-86.

Методики випробування і застосування пестицидів / За ред. проф. С. О. Трибеля. – К. : Світ, – 2001. – С. 127–128.

Методические указания по определению злаковых мух и их повреждений / ВАСХНИЛ, Южн. Отд., УкрНИИ растениеводства,

селекции и генетики им. В. Я. Юрьева. – Х., 1979. – 12 с.

Методичні рекомендації по боротьбі із злаковими мухами. – К., 1978. – С. 3–13