ЗАХИСТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД СИСНИХ ШКІДНИКІВ

Автор(и)

  • Ніна Михайлівна Шахова Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН, Ukraine
  • Наталя Іванівна Коцюрубенко Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН, Ukraine

Ключові слова:

озима пшениця, сисні шкідники, строки сівби, піретроїдні інсектициди, ефективність, колосовий попередник

Анотація

У статті наведено результати досліджень щодо впливу строків сівби і попередників озимої пшениці на чисельність і шкодочинність сисних шкідників у незрошуваних умовах південних чорноземів Степу України. Показано ефективність застосування сучасних піретроїдних інсектицидів проти цих шкідників на посівах озимої пшениці по колосовому попереднику.

Біографії авторів

Ніна Михайлівна Шахова, Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН

к.б.н., старший науковий співробітник

Наталя Іванівна Коцюрубенко, Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН

молодший науковий співробітник

Посилання

Секун М. Боротьба з попелицями озимих колосових / М. Секун // Farmer. – 2009. – червень. – С. 32–33.

Волинець Т. М. Шкодочинність злакових попелиць як переносників вірусних хвороб озимої пшениці / Т. М. Волинець // Захист і карантин рослин. - 2003. – Вип. 49. – С. 95.

Секун М. П. Сисні шкідники озимої пшениці / М. П. Секун, С. М. Бабич, В. О. Курцев // Карантин і захист рослин. – 2006. – № 4. –

С. 9–10.

Секун М. П. Фітофаги на пшениці. Шкодочинність домінуючих видів // Захист рослин. – 1998. – № 4. – С. 6–7.

Бабич С. М. Ефективність авіаобприскування. Захист посівів озимої пшениці від шкідників у Степовій зоні / С. М. Бабич // Карантин і захист рослин. – 2008. – № 2. – С. 9–12.

Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур // За ред. С. О. Трибеля. – К. : Урожай, 1986. С. 71–78.

Методики випробування і застосування пестицидів / За ред. проф. С. О. Трибеля. – К. : Світ, 2001. – С. 127–129.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М. : Агропроміздат, 1985. – 351с.

Курцев В. О., Секун М. П. Роль агротехнічних заходів у регулюванні чисельності шкідників озимої пшениці // В. О. Курцев, М. П. Секун // Захист і карантин рослин. – 2003. – Вип. 49. – С. 87–88.

Пристацька О. Н. Фітофаги на озимій пшениці/ О. Н. Пристацька // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 10. – С. 3–4.

Секун М. П. Довідник із пестицидів/ М. П. Секун, В. М. Жеребко, О. М. Лапа, С. В. Ретьман, Ф. М. Мартянін. – К. : Колобіг, 2008. – 359 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ