ЗАХИСТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД СИСНИХ ШКІДНИКІВ

Ніна Михайлівна Шахова, Наталя Іванівна Коцюрубенко

Анотація


У статті наведено результати досліджень щодо впливу строків сівби і попередників озимої пшениці на чисельність і шкодочинність сисних шкідників у незрошуваних умовах південних чорноземів Степу України. Показано ефективність застосування сучасних піретроїдних інсектицидів проти цих шкідників на посівах озимої пшениці по колосовому попереднику.

Ключові слова


озима пшениця; сисні шкідники; строки сівби; піретроїдні інсектициди; ефективність; колосовий попередник

Повний текст:

PDF

Посилання


Секун М. Боротьба з попелицями озимих колосових / М. Секун // Farmer. – 2009. – червень. – С. 32–33.

Волинець Т. М. Шкодочинність злакових попелиць як переносників вірусних хвороб озимої пшениці / Т. М. Волинець // Захист і карантин рослин. - 2003. – Вип. 49. – С. 95.

Секун М. П. Сисні шкідники озимої пшениці / М. П. Секун, С. М. Бабич, В. О. Курцев // Карантин і захист рослин. – 2006. – № 4. –

С. 9–10.

Секун М. П. Фітофаги на пшениці. Шкодочинність домінуючих видів // Захист рослин. – 1998. – № 4. – С. 6–7.

Бабич С. М. Ефективність авіаобприскування. Захист посівів озимої пшениці від шкідників у Степовій зоні / С. М. Бабич // Карантин і захист рослин. – 2008. – № 2. – С. 9–12.

Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур // За ред. С. О. Трибеля. – К. : Урожай, 1986. С. 71–78.

Методики випробування і застосування пестицидів / За ред. проф. С. О. Трибеля. – К. : Світ, 2001. – С. 127–129.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М. : Агропроміздат, 1985. – 351с.

Курцев В. О., Секун М. П. Роль агротехнічних заходів у регулюванні чисельності шкідників озимої пшениці // В. О. Курцев, М. П. Секун // Захист і карантин рослин. – 2003. – Вип. 49. – С. 87–88.

Пристацька О. Н. Фітофаги на озимій пшениці/ О. Н. Пристацька // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 10. – С. 3–4.

Секун М. П. Довідник із пестицидів/ М. П. Секун, В. М. Жеребко, О. М. Лапа, С. В. Ретьман, Ф. М. Мартянін. – К. : Колобіг, 2008. – 359 с.