ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

Автор(и)

  • П. В. Хомяк Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН України, Ukraine

Ключові слова:

попередник, озиме тритикале, урожайність зерна

Анотація

Наводяться дані про формування врожаю озимого тритикале в залежності попередників та інших елементів технології вирощування в умовах південного Степу України

Біографія автора

П. В. Хомяк, Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН України

к.с.-г.н.

Посилання

Шевченко В. Е. Тритикале / В. Е. Шевченко, Н. Т. Павлюк, В. В. Верзилин. – Воронеж : ВГАУ, 1997. – 281 с.

Шулындин А. Ф. Тритикале. О выведении зерновых и кормовых пшенично-ржаных амфидиплоидов «различной» геномной структуры / А. Ф. Шулындин // Вестник с.-х. науки. – 1971. – № 11. – С. 37–42.

Конащук І. О. Вплив мінеральних добрив на урожай зерна тритикале озимого та ярого / І. О. Конащук // Бюл. Ін-ту зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2008. – № 33–34. – С. 87–91.

Костромітін В. М. Вплив попередників і фонів мінерального живлення на врожай зерна ярого тритикале [Електронний ресурс] / В. М. Костромітін, І. М. Музафаров, А. О. Рожков // Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. – 2008. – Вип. 69. Т. 82. – Режим доступу :

hppt://bibl.kma.mk.ua/pdf/naukpraci/ecology/2008/82-69-14.рdf

Кукреш Н. П. Озимый тритикале на полях Белоруссии / Н. П. Кукреш // Интенсивные технологии на полях Белоруссии. – Минск : Ураджай, 1990.– С. 91–96.

Рихлівський І. П. Вивчення біологічних особливостей і агротехнологій тритікале порівняно з другими озимими зерновими культурами в умовах Південно-Західного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Камянець-Подільський СГІ, 1986. – 22 с.

Наконечний С. І. Погодний ризик АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування / С. І. Наконечний,

С. С. Савіна. – К. : ДЕМУР, 1998. – 186 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНШЕ