СТУПІНЬ КОНСОЛІДАЦІЇ В СТАДАХ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПЛЕМЗАВОДІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олена Олександрівна Молдованова, Анатолій Вікторович Соколов, Лідія Олександрівна Левченко, Борис Устинович Філіпішин

Анотація


У статті оцінена продуктивність корів різних генотипів чистопородних типів за показниками І, ІІ, ІІІ кращих лактацій, тривалістю не менше 240 днів. Вивчена продуктивність корів окремих ліній та їх поєднувань.

Ключові слова


українська червона молочна; українська чорно-ряба молочна; Консолідація; мінливість; крос; лінія; внутрілінійний добір

Повний текст:

PDF

Посилання


Полупан Ю. П. Проблеми консолідації різних селекційних груп тварин / Ю. П. Полупан // Вісник аграрної науки. 2001. –

№ 12 – С. 42-46.

Полупан Ю. П. Оценка степени фенотипической консолидации генетических групп животных / Ю. П. Полупан // Зоотехния. –

– № 10. – С. 13–15.

Полупан Ю. П. Методи визначення ступеня генотипової консолідації селекційних груп тварин / Ю. П. Полупан // Методики

наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – К. : Аграрна наука, 2005. – С. 52–61

Преобразование генофонда пород М. В. Зубец, Ю. М. Карасик, В. П. Буркат и др. под ред. М. В. Зубца. – К. : Урожай, 1990. –

с.

Рубан Ю. Д. Учение о виде и породе в современной селекции /Ю. Д. Рубан // Генофонд пород животных и методы его

использования. Мат. Международ. Научно-практ. Конф. – Х. : РИО ХЗВИ. 1995. – С. 32-36.

Семенова Е. І. Щодо «консолідації» в породоутворенні / Е. І. Семенова // Розведення і генетика тварин. – К. : Аграрна наука,

Вип. 31-32. – С. 226-228.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.