НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ FRAILEA BRITTON & ROSE (CACTACEAE) В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ

Андрій Юрійович Нєпєін

Анотація


У статті наведено результати досліджень із виявлення ступеня міжвидової варіабельності представників роду Frailea Britton & Rose (Cactaceae) у насіннєвій продуктивності. Встановлено вплив вікових і морфометричних характеристик рослин та умов культивування на насіннєву продуктивність.

Ключові слова


насіннєва продуктивність; сезон цвітіння та плодоношення; міжвидова варіабельність; морфометричні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Вайнагий И. В. О методике изучения семенной продуктивности растений / И. В. Вайнагий // Ботан. журн. – 1974. –

Т. 59. – № 6. – С. 826–831.

Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М. : Высш. школа, 1990. – 415 с.

Непеин А. Ю. Особенности репродуктивной фенологии представителей рода Frailea Britton & Rose (Cactaceae Juss.) в

условиях культуры / А. Ю. Непеин // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал. – Київ : Національний

ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України : Академперіодика, 2011. – № 2. – 128 с. – С. 40–45.

Britton, N. L. & Rose J. N. The Cactaceae. Descriptions and illustrations of plants of the Cactus Family. – 1922. – Vol. 3 :

Carnegie Institution, Washington.

Marlon C Machado Fascinating Frailea, Part 1: General impressions // Cactus World (BCSS). – 2007. – 25 (1). – Р. 1–11.

McIntosh M.E. Plant size, breeding system, and limits to reproductive success in two sister species of Ferocactus (Cactaceae) // Plant Ecol. – 2002. – 162. – P. 273–288.

Metzing D., Kiesling R. Notes on the diversity, biology, and taxonomy of Frailea (Cactaceae) // Bradleya. – 2006. – 24. –

P. 115–128


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.