СУЧАСНИЙ СТАН ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К. М. Кравченко, О. В. Кравченко

Анотація


Висвітлено результати агрохімічного стану ґрунтів області за показниками вмісту гумусу, рухомих фосфатів, обмінного калію. Дана оцінка сучасного рівня забезпеченості ґрунту основними поживними елементами. Наведена динаміка зміни вмісту гумусу, фосфатів і калію за останні 45 років агрохімічних досліджень.

Ключові слова


агрохімічна паспортизація; рухомі фосфати; гумус; обмінний калій

Повний текст:

PDF

Посилання


Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів України / [Б. С. Носко, Б. С. Прістер, М. В. Лобода. та ін.] ; за

ред. Б. С. Носка, Б. С. Прістера, М. В. Лободи – К. : Урожай, 1994. – 336 с.

Ґрунти Миколаївської області. – Одеса : Маяк, 1969. – 59 с.

Ґрунтознавство з основами геології : [навч. посіб.] /[О. Ф. Гнатенко, М. В. Капштик, Л. Р. Петренко, С. В. Вівицький]. – К. :

Оранта. – 2005. – 648 с.

Жуков А. И. Регулирование баланса гумуса в почве / А. И. Жуков, П. Д. Попов. – М. : Росагропромиздат, 1988. – 40 с. (Б-

чка «Рациональное использование органических удобрений»).

Городній М. М. Агрохімія : [підручник] / Городній М. М., Бикін А. В., Нагаєвська Л. М. ; за ред. М. М. Городнього. – К. :

Арістей. – 2008. – 936 с.

Борисов В. М. Справочная книга по химизации сельского хазяйства / [Под ред. В. М. Борисова]. – М. : Колос, 1980. – 560 с.

Патика В. П. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель / В. П. Патика, О. Г. Тараріко. –

К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.