КЛОП ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА ТА ЗАХИСТ ВІД НЕЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

Ніна Михайлівна Шахова, Андрій Іванович Шаповалов

Анотація


Наведені багаторічні дані динаміки чисельності клопів шкідливої черепашки (Eurygaster integriceps Put.) в Миколаївській області. Показано вплив попередників і строків сівби озимої пшениці на кількість клопів у зоні південного Степу України. Наведені результати досліджень про ефективність дії сучасних інсектицидів проти клопів шкідливої черепашки на посівах озимої пшениці.

Ключові слова


озима пшениця; клоп шкідлива черепашка; динаміка; попередник; строки сівби; ефективність; інсектициди

Повний текст:

PDF

Посилання


Секун М. П. Шкідлива черепашка / М. П. Секун. – К. : Світ, 2002. – С. 9–11.

Котков В. П. Шкідлива черепашка і якість зерна / В. П. Котков, В. А. Іщенко, Л. М. Верещагін, В. В. Дикий. – Миколаїв, 2001. –

С. 3–4.

Довідник із захисту рослин / Л. І. Бублик, І. І. Васечко, В. П. Васильєв та ін. / За ред. М. П. Лісового. – К. : Урожай, 1999. – С. 82.

Методические указания по выявлению, прогнозу распространения вредной черепашки и сигнализации о сроках борьбы с нею. –М. : Колос, 1970. – С. 7.

Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / За ред. С. О. Трибеля. – К. : Урожай, 1986. – С. 71–78.

Методика випробування і застосування інсектицидів / За ред. проф. С. О. Трибеля. – К. : Світ, 2001. – 447 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.