ЗМІНА ВОДНО-ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Автор(и)

  • Ольга Дмитрівна Борисюк Миколаївський державний аграрний університет, Ukraine
  • Марія Михайлівна Попова Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine
  • Ганна Анатоліївна Макарова Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine
  • Ольга В’ячеславівна Кравченко Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Ukraine

Ключові слова:

озима пшениця, збільшення продуктивності, водно-фізичні властивості, сівозміни

Анотація

Провідною культурою як за площею, так і за урожайністю у сівозмінах півдня України є озима пшениця. Завдяки своїм біологічним особливостям це культура великих можливостей. Для отримання максимальної її продуктивності необхідно створити оптимальні умови для росту і розвитку, що значною мірою залежить від правильного розміщення цієї культури у сівозміні. Адже в умовах інтенсивного землеробства і погіршення екологічної ситуації сівозмінний фактор є одним з найважливіших резервів збільшення його продуктивності за рахунок поліпшення агрофізичних властивостей, водного та повітряного режимів ґрунту

Біографія автора

Ганна Анатоліївна Макарова, Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

кандидат сільськогосподарських наук

Посилання

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) /

Б. А. Доспехов. – Изд. пятое доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 365 с.

Козлов М. В. Агрохімічне забезпечення високопродуктивних технологій вирощування зернових культур / М. В. Козлов,

А. А. Плішко. – К. : Урожай, 1991. – 152 с.

Ґрунтознавство з основами геології [Гнатенко О. Ф., Капштик М. В., Петренко Л. Р., Вітвіцький С. В.] : [навч.посібник]. –

Київ : Оранта, 2005. – 648с.

Кудря С. І. Вологозабезпеченість і урожайність озимої пшениці залежно від попередника / С. І. Кудря, М. К. Клочко,

Н. А. Кудря // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 11. – С. 23-26.

Шевченко А. И. Озимые зерновые: технологические перспективы / А. И. Шевченко // Агровісник України. – 2008. – № 8. –

С. 28–32.

Ситник К. М. Стан ґрунтів і майбутнє людства / К. М. Ситник, В. М. Багнюк // Вісник національної академії наук

України. – 2008. с № 8. – С. 3–27.

Сайко В. Ф. Системи обробітку ґрунтів / В. Ф. Сайко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 6. – С. 5–9.

Булигін С. Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів / С. Ю. Булигін. – К. : Урожай, 2005. – 300 с.

Практикум по почвоведенью / [под. ред. И. С. Кауричева]. – М. : Колос, 1980. – 2772 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТІВ