ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ҐРУНТІВ У ПРАКТИЦІ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Автор(и)

  • Михайло Олександрович Троїцький Державна установа Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Україна
  • Лариса Анатоліївна Дмитрієва Державна установа Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Україна
  • Ніна Михайлівна Протченко

Ключові слова:

агроекологічний моніторинг, деградація ґрунтів, родючість, ерозія

Анотація

Сьогодні актуальною проблемою є вдосконалення інформативності системи моніторингу ґрунтів України. На матеріалах натурних спостережень у мережі стаціонарних спостережних майданчиків була оцінена інформативність інтегральних показників стану ґрунтів. Показано, що інтегральні показники на відміну від парціальних показників ґрунтового стану, таких як рівні забезпечення окремими елементами живлення, є більш чутливими до генетичних аспектів ґрунтової родючості, а також до проявів агрофізичної (ерозія) та агрохімічної деградації ґрунтів.

Біографії авторів

Михайло Олександрович Троїцький, Державна установа Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

к.с.-г.н.,начальник випробувального центру

Лариса Анатоліївна Дмитрієва, Державна установа Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

провідний спеціаліст

Посилання

Медведев В. В. Мониторинг почв Украины Концепция, предварительные результаты, задачи: / [монографія] В. Медведев. – Харьков, «Антиква», 2002. – 428 с.

Авдонин Н. С. Влияние длительного применения удобрений и известкования на свойства кислих почв / Н. С. Авдонин, Т. Н. Лебедева // Агрохимия. – 1970. – №7. – С. 3–11.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення / За ред. С. М. Рижика, М. В. Лісового, Д. М. Бенцаровського. – К., 2003. – 64 с.

Пристер Б. С. Количественная комплексная оценка свойств почвы при прогнозировании поведения радионуклидов в системе почва-растение. Б. С. Пристер // Вісник аграрної науки, 2002. – № 1. – С. 61–68.

Моніторинг комплексної оцінки родючості ґрунтів Полтавської області 1971 – 2005 р. / За редакцією доктора с-г. наук, проф.

Т. О. Грінченка. – Х. : Вид. «КП Друкарня № 13», 2008. – 186 с.

Троїцький М.О. Оцінка гетерогенності ґрунтових показників у системі радіоекологічного моніторингу Миколаївської області /

М. О. Троїцький, Н. М Протченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 81. Вип. 68. Екологія: Сучасний стан родючості ґрунті та шляхи її збереження. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 111–114.

Якість ґрунту. Визначання рН. Національний стандарт ДСТУ ISO 10390:2001. – [Чинний від 2003-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2001. – 7 с. – (Національні стандарти України).

Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирирова. Національний стандарт ДСТУ 4115:2002. –[Чинний від 2003-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2001. – 6 с. – (Національні стандарти України).

Якість ґрунту. Методи визначення органічної речовини. Національний стандарт ДСТУ 4289:2004. – [Чинний від 2005-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 9 с. – (Національні стандарти України).

Методы агрохимических анализов почв. Определение емкости поглощения почв по методу Бобко-Аскинази-Алешина в модификации ЦИНАО. Міждержавний галузевий стандарт ОСТ46 50-76. [Чинний з 1.12.1976]. Видання офіційне. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 7 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНШЕ